EP siekia padidinti 2030 m. anglies dvideginio mažinimo tikslą iki 60 proc. 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

©Adobe Stock  

EP patvirtino poziciją dėl klimato kaitos mažinimo tikslų. Jis siekia iki 2050 m užtikrinti neutralų visų ES šalių poveikį klimatui ir nustatyti ryžtingesnį 2030 m. CO2 mažinimo tikslą

.Dabartinis 2030 m. ES anglies dvideginio mažinimo tikslas yra 40 proc., palyginti su 1990 m. Europos Komisija šių metų kovą pateikė pasiūlymą dėl ES klimato teisės akto, kuriame pasiūlė šį įsipareigojimą padidinti „bent iki 55 proc.“. EP kartelę pakėlė dar aukščiau ir paragino 2030-iesiems nustatyti 60 proc. tikslą.

EP nariai taip pat reikalauja, kad iki 2050 m. ne tik visos ES, bet ir kiekvienos jos valstybės poveikis klimatui taptų neutralus, o po 2050 m. anglies dvideginio ES būtų absorbuojama daugiau nei jo išmetama į atmosferą. Savo ruožtu Parlamentas siekia, kad Komisija, atlikusi poveikio vertinimą, nustatytų tarpinį tikslą 2040-iesiems ir taip užtikrintų, kad ES būtų pasirengusi pasiekti 2050 m. tikslą.


EP nariai ragina įsipareigoti šiems tikslams skirti pakankamą finansavimą. Jų įsitikinimu, Komisija iki 2023 m. gegužės 31 d. turėtų pasiūlyti teisės aktą, kuriame būtų numatyti konkretūs žingsniai, skirti siekti poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m. Šiame plane turi būti atsižvelgta į Paryžiaus susitarime prisiimtą ES įsipareigojimą riboti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šis planas turėtų būti peržiūrimas po kiekvieno pažangos įvertinimo pasauliniu lygmeniu.


EP nariai siūlo įpareigoti ES ir jos valstybes iki 2025 m. gruodžio 31 d. atsisakyti visų tiesioginių ir netiesioginių iškastiniam kurui skiriamų subsidijų. Kartu jie pažymi būtinybę toliau kovoti su energijos nepritekliumi. EP taip pat siekia įsteigti ES klimato kaitos tarybą – nepriklausomą mokslinę instituciją, kuri vertintų šios srities politikos nuoseklumą ir pažangą.

392 EP nariai balsavo už šį pranešimą, 161 – prieš, o 142 susilaikė. Parlamentas yra pasirengęs pradėti derybas su ES valstybėmis, kai tik Taryba susitars dėl bendros pozicijos.