Europarlamentarai reikalauja privalomo ES vertybių apsaugos mechanizmo 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

©AdobeStock_Sergign  

Trečiadienį europarlamentarai pareikalavo, kad Europos Komisija pasiūlytų veiksmingą ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių apsaugos mechanizmą.

Europos Parlamento (EP) nariai yra labai susirūpinę „dėl augančių ir įsigalėjusių autokratinių ir neliberalių srovių, dar labiau sustiprėjusių dėl COVID-19 pandemijos“, taip pat dėl dezinformacijos ir „korupcinio valstybės užvaldymo“ kai kuriose ES valstybėse. Teisėkūros iniciatyvos rezoliucijoje reikalaujama, kad ES turėtų daugiau priemonių kovoti su „precedento neturinčia ir stiprėjančia pamatinių vertybių krize“, bei apgailestaujama, kad ES Taryba nesugeba padaryti pažangos vykdydama 7-ajame ES sutarties straipsnyje numatytas procedūras.


Siekdamas apsaugoti ES teisinę tvarką, jos piliečių teises ir ES tarptautinį patikimumą, EP siūlo įteisinti įrodymais pagrįstą priemonę, kuri būtų vienodai, objektyviai ir teisingai taikoma visoms valstybėms narėms, laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų. Siūloma Europos Komisijai kasmet atlikti kiekvienos ES šalies teisės viršenybės padėties vertinimą ir teikti konkrečias rekomendacijas, panašiai, kaip dabar reguliariai vertinama valstybių ekonominė padėtis pasitelkiant Europos semestrą. Į jį taip pat būtų įtrauktos ir jau esamos priemonės, pavyzdžiui, procedūra pagal 7-ąjį ES sutarties straipsnį, EK teisinės valstybės padėties metinė ataskaita, taip pat planuojama biudžeto sąlyga, pagal kurią ES vertybių negerbiančios šalys neturėtų gauti ES lėšų.


„Siūlome bendru metiniu Sąjungos vertybių stebėsenos ciklu pakeisti ir papildyti keletą iki šiol neveiksmingų priemonių. Nepavykus išspręsti rimtų šios srities problemų, galėtų būti taikomos taisomosios priemonės, kurios būtų veiksmingesnės negu mūsų dabartinė nenuosekli sistema, ypač jeigu jas susietume su biudžeto sąlygomis“, – pažymėjo pranešėjas Michal Šimečka („Renew Europe“, Slovakija).


521 EP narys balsavo už šią teisėkūros iniciatyvos rezoliuciją, 152 – prieš, o 21 susilaikė. Europos Komisija yra pažadėjusi atsižvelgti į Parlamento teikiamus teisėkūros iniciatyvos siūlymus, todėl EP lauks Komisijos pasiūlymo dėl atitinkamo teisės akto.