Raginama užtikrinti veiksmingą ES biudžeto ir teisės viršenybės apsaugą 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

©EP2020  

Pirmadienį surengtose EP plenarinės sesijos diskusijose pabrėžta, kad naujausi Tarybos pasiūlymai nepakankamai susieja ES finansavimą su teisinės valstybės principų laikymusi.

Daugelis europarlamentarų kritikavo praėjusią savaitę priimtą ES Tarybos poziciją dėl „teisės viršenybės sąlygiškumo mechanizmo“. Jų teigimu, nesukurtas instrumentas, kurį iš tiesų būtų galima panaudoti. Kai kuriose ES valstybėse tebesitęsiant teisinės valstybės principų pažeidimams ir korupcijai, ES privalo savo piliečiams ir mokesčių mokėtojams užtikrinti efektyvią savo biudžeto apsaugą. Iš kai kurių europarlamentarų net nuskambėjo raginimas liautis finansavus pagrindinių teisių pažeidimus tokiose valstybėse.


Kai kurie EP nariai kaltino Tarybai pirmininkaujančią Vokietiją bei Europos Komisiją kuriant „ideologiją, leidžiančią užsipulti“ pavienes valstybes nares.


ES Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos atstovas Michael Roth pabrėžė, kad ES Taryba ir Europos Parlamentas galiausiai sutarė, jog tokio instrumento reikia, todėl dabar yra unikali proga kartu sukurti jo turinį. Jis paprašė Parlamento pagalbos sutelkiant įstatymų leidėjų pozicijas ir išreiškė viltį, kad EP pritars skubiam instrumento priėmimui.

Derybos dėl daugiamečio ES biudžeto ir nuosavų išteklių sistemos


Pirmadienį EP derybų grupės dėl daugiametės finansinės programos ir ES nuosavų išteklių sistemos nariai susitiko su ES Tarybos atstovais šeštajam derybų etapui, jame buvo aptariamas kitas ilgalaikis ES biudžetas ir nauji ES pajamų šaltiniai. Tačiau proveržio nepasiekta nei dėl 15 svarbiausių ES programų papildymo, nei kitais klausimais.


Po derybų vykusios spaudos konferencijos santrauką ir derybininkų pasisakymus galite rasti čia.