EP ragina apsaugoti moteris, vaikus ir pabėgėlius nuo prekybos žmonėmis 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europarlamentarai pabrėžia, kad per pandemiją suaktyvėjo prekyba žmonėmis. Jie siekia bausti ne tik jos organizatorius, bei ir tuos, kurie naudojasi aukų paslaugomis.

Priimtoje rezoliucijoje (571 balsas už, 61 prieš, 59 susilaikė), kurioje vertinamas 2011 m. ES direktyvos dėl prekybos žmonėmis prevencijos įgyvendinimas, europarlamentarai ragina surinkti daugiau palyginamų duomenų apie žmonių prekybos ES mastą, taip pat geriau užtikrinti valstybių bendradarbiavimą kovojant su ja, ypatingą dėmesį skiriant prekybai moterimis, vaikais ir pabėgėliais.

Lytinis išnaudojimas išlieka labiausiai paplitęs prekybos žmonėmis tikslas, tačiau prekybos žmonėmis aukos taip pat gali būti išnaudojamos darbams, priverstiniam elgetavimui, santuokai per prievartą ar nusikaltimams, nelegaliam įvaikinimui ar prekybai organais. Europarlamentarai ragina iš dalies pakeisti esamus ES teisės aktus, kad valstybės būtų įpareigotos taikyti baudžiamąją atsakomybę už sąmoningą naudojimąsi prekybos žmonėmis aukų paslaugomis.

EP nariai pabrėžia būtinybę geriau apsaugoti moteris ir vaikus, taip pat pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir migrantus, kad šie netaptų prekybos žmonėmis aukomis. Jie ragina valstybes užtikrinti, kad prieglobsčio prašymo procedūros ir prekybos žmonėmis prevencijos priemonės būtų susietos.

Europarlamentarai pažymi dvejopą interneto, socialinių medijų bei naujųjų technologijų poveikį – jos pasitelkiamos organizuoti prekybą žmonėmis, tačiau gali ir padėti su ja kovoti. Jie ragina ES ir jos valstybes aktyviau bendradarbiauti su interneto technologijų įmonėmis, taip pat teisės aktais sustiprinti jų atsakomybę už išnaudojamojo pobūdžio medžiagos prieglobą bei pareigą užkirsti jai kelią. Kartu valstybės raginamos stiprinti prevenciją ir visuomenės informuotumą, taip pat sukurti nuo išnaudojimo nukentėjusių vaikų nustatymo ir paramos jiems teikimo sistemas.

EP pranešėjas Juan Fernando López Aguilar (Socialistai ir demokratai,Ispanija) pastebi, kad dėl pandemijos šių nusikaltimų padaugėjo, o nuotolinio ryšio priemonės vis dažniau naudojamos privilioti žmones. Todėl, pasak jo, labai svarbu peržiūrėti Kovos su prekyba žmonėmis direktyvą ir įpareigoti valstybes bausti besinaudojančiuosius jos aukų paslaugomis. Kita EP pranešėja Maria Soraya Rodriguez Ramos (Renew, Ispanija) priduria, kad ypač išaugo prekyba dokumentų neturinčiais migrantų vaikais. Prekyba žmonėmis, jos įsitikinimu, žlugdo gyvenimus, fizinę ir psichinę asmenybės visumą bei žmogaus orumą.

Europos Komisijos duomenimis, 2017–2018 m. moterys ir mergaitės sudarė 72 proc. nustatytų prekybos žmonėmis aukų ir net 92 proc. tų, kuriais prekiauta lytinio išnaudojimo tikslu. Vaikai sudarė 22 proc. prekybos žmonėmis aukų, o iš jų 64 proc. buvo siekiama lytiškai išnaudoti. 78 proc. nustatytų prekybos vaikais aukų buvo mergaitės. Pusė nustatytų prekybos žmonėmis aukų buvo ES piliečiai.

Dauguma prekybos žmonėmis aukų yra moterys ir mergaitės. © Madaree TOHLALA/AFP  
 
Susiję asmenys 
Implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims