Europos Parlamentas ragina verslą gerbti žmogaus teises ir tausoti aplinką 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europarlamentarai siūlo įpareigoti ES rinkoje veikiančias įmones užtikrinti, kad jų tiekėjai paisytų žmogaus teisių, aplinkosaugos bei gero valdymo principų.

Europos Komisijos prašoma pasiūlyti teisės aktą, kuris įpareigotų ES rinkoje veikiančias įmones užkirsti kelią tokioms jų tiekėjų veikloms, kuriomis pažeidžiamos žmogaus teisės (įskaitant darbuotojų teises), netausojama aplinka (pavyzdžiui, prisidedama prie klimato kaitos ar miškų naikinimo) ar nesilaikoma gero valdymo principų (pavyzdžiui, toleruojama korupcija). Taip pat siūloma numatyti įmonių atsakomybę už jų pačių ar jų tiekėjų vykdomus žmogaus teisių, aplinkosaugos ar gero valdymo principų pažeidimus.

Europarlamentarai norėtų taikyti tokias taisykles ES rinkoje veikiančioms didelėms įmonėms nepriklausomai nuo jų veiklos srities ir nuo to, ar jos įsteigtos ES, ar už jos ribų. Šias taisykles siūloma taikyti ir viešai kotiruojamoms bei didelės rizikos mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Pastarosios turėtų gauti techninę paramą, skirtą prisitaikyti prie naujų reikalavimų, pažymima rezoliucijoje.


Kartu EP ragina Europos Komisiją ištirti, ar į ES prekes importuojančios Kinijos Sindziango provincijoje įsisteigusios įmonės nepažeidžia žmogaus teisių ir neprisideda prie represijų, nukreiptų prieš uigūrus. Pagarba žmogaus teisėms turi tapti ES prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis dalimi, o jų nepaisančioms įmonėms neturi būti leista importuoti savo gaminių į ES, įsitikinę europarlamentarai.


Savo ruožtu jie siekia užtikrinti nukentėjusių asmenų galimybes apginti savo teises, taip pat įpareigoti įmones atlyginti žalą, nebent jos galėtų įrodyti, kad veikė deramai ir ėmėsi visų priemonių jai užkirsti kelią.


„Naujosios taisyklės įteisintų atsakingo verslo standartus ir suteiktų nukentėjusiems teisę siekti žalos kompensavimo. Negalime susitaikyti su tuo, kad miškų naikinimas ar priverstinis darbas būtų pasaulinės tiekimo grandinės dalis. Įmonės turėtų vengti žalos, kurią jų tiekėjai daro žmonėms ar planetai“, – pažymėjo EP pranešėja Lara Wolters (Socialistai ir demokratai, Nyderlandai).


EP rezoliucijai pritarė 504 EP nariai, 79 nepritarė, o 112 susilaikė. Europos Komisija jau paskelbė, kad planuoja pasiūlyti atitinkamas taisykles.