EP sudarė daugiau galimybių remti atleistus darbuotojus 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas (EP) patvirtino atnaujintą Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) reglamentą. EP poziciją rengė Vilija Blinkevičiūtė.

Fondas skirtas paremti asmenis, praradusius darbą dėl esminio įmonių restruktūrizavimo, susijusio su globalizacija, skaitmenine ar aplinkosaugine transformacija. EGF paramos projektus administruoja ir įgyvendina valstybių arba regionų valdžios institucijos. EGF lėšomis gali būti finansuojama pagalba ieškant kito darbo, profesinis orientavimas, švietimas, mokymas ar perkvalifikavimas, taip pat verslumo mokymai ar verslo steigimas. Iš šio fondo nefinansuojamos socialinės apsaugos priemonės, tokios kaip pensijos arba bedarbio pašalpos.


Pernai gruodį su ES Taryba suderintos fondo veiklos taisyklės numato lankstesnį paramos paskirstymą: mažesnę tam tikrame sektoriuje ar regione atleistų darbuotojų skaičiaus ribą paramai gauti – 200 (vietoj 500); vienkartinę iki 22 tūkst. eurų parama verslui pradėti (EP dėka ji padidėjo 2 tūkst. eurų); taip pat išmokas už vaikų priežiūrą darbo paieškos metu ar keičiant kvalifikaciją.


EP pranešėja Vilija Blinkevičiūtė (Socialistai ir demokratai) pažymėjo: „Šis sprendimas reikš didesnę paramą, skiriamą didesniam skaičiui darbą praradusių žmonių. Lankstesnės taisyklės leis gauti paramą ir praradusiems darbą dėl COVID-19 pandemijos. Reali, konkreti ir tiesioginė pagalba galės būti suteikta jau šiemet. Svarbu ir tai, kad numatyta vaiko priežiūros pašalpa atleistiems darbuotojams, taip pat padidinta parama savarankiškai dirbantiems asmenims, norintiems pradėti verslą.“


Šio fondo parama 2008–2009 m. krizės laikotarpiui yra pasinaudojusi ir Lietuva, švelnindama statybos, baldų gamybos ir drabužių siuvimo sektoriaus restruktūrizavimą, taip pat paremdama atleistus „Alytaus tekstilės“ ir šaldytuvų gamyklos „Snaigė“ darbuotojus.