EP ketina paduoti Europos Komisiją į teismą dėl nereagavimo į teisinės valstybės pažeidimus 

Pranešimas spaudai 
Plenarinė sesija 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Kadangi Europos Komisija nepakankamai reaguoja į teisinės valstybės principų pažeidimus kai kuriose ES šalyse, ketvirtadienį europarlamentarai pagrasino paduoti Komisiją į teismą.

Europos Parlamento (EP) pirmininkas įpareigotas per dvi savaites paraginti Komisiją vykdyti reglamentą dėl ES lėšų ribojimo teisės viršenybės principus pažeidžiančioms šalims. Priešingu atveju Parlamentas „nedelsdamas turi pradėti būtiną pasirengimą galimam teismo procesui prieš Komisiją“, pažymima ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje (506 balsai už, 150 prieš, 28 susilaikė).


Šių metų sausį įsigaliojo reglamentas, kuriuo Europos Komisija įpareigota imtis veiksmų, įskaitant ES lėšų skyrimo sustabdymą, jei kuri nors ES šalis nesilaiko teisinės valstybės principų ir dėl to kyla grėsmė patikimam ES lėšų valdymui. Kovą priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai nustatė konkretų terminą reglamento įgyvendinimo gairėms parengti (iki birželio 1 d.), tačiau Europos Komisija šio prašymo neįvykdė. Europarlamentarai pažymi, jog „tai yra pakankamas pagrindas imtis teisinių veiksmų prieš Komisiją pagal SESV 265 straipsnį“.


EP raginą Komisiją skubiai reaguoti į akivaizdžius teisinės valstybės principų pažeidimus kai kuriose ES valstybėse, dėl kurių kyla rimtas pavojus sąžiningam, teisėtam ir nešališkam ES lėšų paskirstymui. Komisija raginama naudotis visomis turimomis priemonėmis, įskaitant procedūrą dėl balsavimo teisės ES sustabdymo, teisinės valstybės priemonę ir pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kad užkirstų kelią demokratijos principų ir pagrindinių teisių pažeidimams ES, įskaitant išpuolius prieš žiniasklaidos, asociacijų bei susirinkimų laisvę.


Europos Vadovų Taryba (EVT) yra paprašiusi Europos Komisijos atidėti sausį įsigaliojusio reglamento taikymą, kol bus parengtos jo taikymo gairės, atsižvelgiant dar ir į tai, kad kovo mėn. Lenkija ir Vengrija užginčijo šį reglamentą ES Teisingumo Teisme. Kovą priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai pabrėžė, kad EVT išvados neturi įstatymo galios, ir paragino Komisiją iki birželio 1 d. pateikti minėtas gaires EP vertinimui. Savo ruožtu Europos Komisija yra informavusi, kad ketina konsultuotis su Parlamentu birželio pirmoje pusėje.