Konferencija dėl Europos ateities: susirinko pirmoji plenarinė sesija 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Birželio 19 d. Strasbūre įvyko steigiamoji Konferencijos dėl Europos ateities plenarinė sesija © EP  

Birželio 19 d., šeštadienį, Strasbūre įvyko steigiamoji Konferencijos dėl Europos ateities plenarinė sesija.

Šiandienos plenarinė sesija – dar vienas svarbus Konferencijos įvykis. Tokiais atvirais ir įtraukiais renginiais siekiama suformuluoti piliečių pasiūlymus dėl Europos Sąjungos ateities.


Vykdomosios valdybos pirmininkams pasakius atidarymo kalbas, piliečių atstovai ir kiti kalbėtojai aptarė Konferencijos tikslą ir lūkesčius. Buvo prisimintas ir ketvirtadienį, birželio 17 d., Portugalijoje vykęs pirmasis Europos piliečių renginys. Antroji dalis buvo skirta procedūriniams klausimams, įskaitant Konferencijos plenarinių posėdžių, Europos piliečių forumų ir kitų piliečių renginių kalendorių.


Redaguotą vaizdo įrašą arba visą sesiją galite pamatyti Europos Parlamento multimedijų centre.

Europos piliečių forumai rinksis rugsėjo ir spalio mėn. Juose visuomenės atstovai, remdamiesi daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje surinktais piliečių siūlymais, parengs rekomendacijas dėl ES ateities. Konferencija yra įsipareigojusi kuo daugiau erdvės suteikti jaunimui, taigi toliau ruošiamasi Europos Parlamento rengiamam spalio 8–9 d. vyksiančiam Europos jaunimo renginiui. Kitą plenarinę sesiją numatyta surengti spalio 22–23 d.

Konferencijos plenarinėje sesijoje lygiomis teisėmis dalyvauja 108 Europos Parlamento, 54 ES Tarybos (po du iš kiekvienos valstybės), trys Europos Komisijos ir 108 nacionalinių parlamentų atstovai, taip pat piliečiai. Piliečių forumuose ir daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje pateiktas idėjas aptars 108 europiečiai: 80 Europos piliečių forumų atstovų, iš kurių bent trečdalis bus jaunesni nei 25 metų, taip pat 27 nacionalinių piliečių forumų ar Konferencijos renginių atstovai (po vieną iš kiekvienos valstybės) ir Europos jaunimo forumo pirmininkė. Piliečių atstovų atranka bus užbaigta netrukus.


Konferencijoje taip pat dalyvauja po 18 atstovų iš Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir dar aštuoni socialinių partnerių bei aštuoni pilietinės visuomenės atstovai. Į diskusijas dėl tarptautinio ES vaidmens bus pakviestas ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Bus užtikrinta Konferencijos dalyvių lyčių pusiausvyra.


Visos Europos piliečiai jau dabar gali dalyvauti Konferencijoje per 24 kalbomis prieinamą skaitmeninę platformą.