Europos Parlamentas ragina ES valstybes užtikrinti moterų teisę į abortus 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) paragino ES valstybes apsaugoti lytinę ir reprodukcinę sveikatą, taip pat užtikrinti moterų prieigą prie saugių ir teisėtų abortų.

Europarlamentarai pabrėžia, kad teisė į sveikatą, ypač seksualinę ir reprodukcinę, yra esminis moterų teisių ir lyčių lygybės ramstis, todėl ji negali būti apribota ar panaikinta. Priimtoje rezoliucijoje (378 balsų už, 255 prieš, 42 susilaikė) šios teisės ribojimas pripažįstamas lyčių lygybės pažeidimu ir prilyginamas smurtui prieš moteris bei mergaites.

EP nariai piktinasi, kad kai kuriose ES šalyse vis dar draudžiami abortai (išskyrus griežtai apibrėžtus atvejus), o tai verčia moteris nėštumą nutraukti neteisėtai arba kūdikį iki galo išnešioti prieš savo valią, kas pažeidžia žmogaus teises. Europarlamentarai ragina visas ES šalis užtikrinti visuotinę prieigą prie saugių ir teisėtų abortų bei nustatyti, kad nėštumo nutraukimas savo noru būtų teisėtas ankstyvuoju nėštumo etapu, o kai kyla pavojus nėščiosios sveikatai ar gyvybei – ir vėliau.

EP nariai apgailestauja, kad kai kurios ES valstybės leidžia gydytojams ir net ištisoms medicinos įstaigoms atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas dėl vadinamosios vidinių įsitikinimų išlygos. Todėl atsisakoma teikti aborto paslaugas dėl religijos ar vidinių įsitikimų, taip sukeliant pavojų moterų gyvybei.

Europarlamentarai reikalauja, kad visos ES valstybės suteiktų galimybę naudotis kokybiškomis kontracepcijos priemonėmis ir reikmenimis, užtikrintų prieigą prie šeimos planavimo konsultacijų ir teiktų informaciją apie kontracepciją. Jie apgailestauja, kad COVID-19 pandemijos metu galimybė atlikti saugų ir teisėtą nėštumo nutraukimą bei prieiga prie kontracepcijos priemonių tebėra ribota. EP taip pat kviečia užtikrinti visuotinį lytinį švietimą pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniams, nes tai gali iš esmės prisidėti prie lytinio smurto ir priekabiavimo mažinimo.

EP nariai atkreipia dėmesį į neigiamą „tamponų mokesčio“ poveikį lyčių lygybei. Jie kviečia ES valstybes pasinaudoti lankstumu, suteiktu PVM direktyvoje, ir šioms prekėms pritaikyti lengvatinį ar nulinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Kartu ES valstybės raginamos kovoti su menstruacinių priemonių nepritekliumi ir užtikrinti, kad visos moterys turėtų galimybę gauti nemokamų menstruacinių priemonių.

EP pranešėjas Predrag Matić (Socialistai ir demokratai, Kroatija) sakė: „Ši rezoliucija žymi naują erą ES ir pirmąjį tikrą pasipriešinimą regresyviai politikai, kuri daugelį metų ribojo moterų teises Europoje. Dauguma EP narių aiškiai išdėstė savo poziciją ES valstybėms.“

Atskiroje rezoliucijoje, kurioje apžvelgiami Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai, raginama užtikrinti tinkamą ir įperkamą sveikatos priežiūrą visoms moterims, taip pat visuotinę pagarbą lytinėms ir reprodukcinėms teisėms. Prieinamos lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugos, šeimos planavimas bei saugios nėštumo nutraukimo paslaugos yra svarbūs veiksniai saugant moterų gyvybes ir mažinant kūdikių bei vaikų mirtingumą, pažymi EP. Šiai rezoliucijai pritarė 444 EP nariai, nepritarė 182, o susilaikė 57.