Prasideda Konferencijos dėl Europos ateities piliečių forumai 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Šį savaitgalį Strasbūre darbą pradės pirmasis iš keturių Konferencijos dėl ES ateities piliečių forumų.

Forumai yra itin svarbus Konferencijos dėl Europos ateities elementas. Jie suburs 800 skirtingą patirtį turinčių piliečių iš visų ES valstybių. Keturi forumai, kurių kiekviename dalyvauja po 200 piliečių ir kurie atspindi ES demografinę ir socialinę įvairovę, nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. sausio mėn. svarstys ir teiks rekomendacijas dėl būsimos Europos krypties. Bent trečdalis kiekvieno forumo dalyvių bus jaunesni nei 25 metų asmenys.


Pirmasis forumas prasidės šį penktadienį (rugsėjo 17 d.) ir tęsis iki sekmadienio (rugsėjo 19 d.). Į jį išvyko ir du Lietuvos piliečiai. Dalyvaujančius piliečius atsitiktine tvarka ir siekiant atspindėti ES įvairovę atrinko nepriklausoma apklausas rengianti bendrovė pagal penkis kriterijus: geografinę kilmę (pilietybę, miesto ar kaimo vietovę), lytį, amžių, socioekonomines aplinkybes ir išsilavinimo lygį.


Kiekvieno forumo dalyviai daugiakalbėje aplinkoje susitiks tris kartus ir aptars šias temas:

1) tvirtesnė ekonomika, socialinis teisingumas, darbo vietos; švietimas, jaunimas, kultūra, sportas; skaitmeninė transformacija;

2) Europos demokratija; vertybės, teisės, teisinė valstybė, saugumas;

3) klimato kaita, aplinka; sveikata; taip pat

4) ES pasaulyje; migracija.


Europos piliečių forumai atsižvelgs į daugelį Konferencijos daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje pateiktų idėjų, pradedant rugsėjo 15 d. paskelbta pirmąja tarpine ataskaita. Svarstymuose taip pat bus atsižvelgta į nacionalinių piliečių forumų, surengtų Konferencijos metu visose valstybėse narėse, pateiktas rekomendacijas.


Baigiamojoje forumų sesijoje šie 800 piliečių parengs rekomendacijas, kurios bus pristatytos ir aptartos Konferencijos plenarinėje sesijoje. 20 iš kiekvieno forumo atrinktų piliečių kaip pilnateisiai nariai dalyvaus svarstymuose kartu su ES institucijų bei patariamųjų organų, nacionalinių parlamentų, socialinių partnerių, pilietinės visuomenės ir kitų suinteresuotųjų subjektų atstovais. Kai piliečiai pateiks rekomendacijų ir jas aptars, plenarinėje sesijoje bendru sutarimu bus pateikti pasiūlymai Vykdomajai valdybai, o ši visapusiškai ir skaidriai bendradarbiaudama su plenarinės sesijos dalyviais, parengs ataskaitą. Visos trys institucijos:

Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija, įsipareigojo pagal savo kompetencijos sritį ir laikydamosi ES Sutarčių nedelsdamos išnagrinėti, kokių tolesnių veiksmingų priemonių imtis dėl šios ataskaitos.

Per pirmąsias sesijas forumų dalyviai aptars įvairias piliečių ateities vizijas ir pasirinks, kurioms

potemėms jie norėtų skirti savo dėmesį per svarstymus. Jie taip pat išsirinks, kas jiems atstovaus Konferencijos plenarinėje sesijoje.


Pirmosios kiekvieno forumo sesijos vyks Strasbūre (pirmojo forumo sesija vyks rugsėjo 17–19 d., antrojo – rugsėjo 24–26 d., trečiojo – spalio 1–3 d. ir ketvirtojo – spalio 15–17 d.). Antrosios sesijos vyks internetu, trečiosios – Europos institutuose Dubline, Florencijoje, Varšuvoje ir Mastrichte, visapusiškai atsižvelgiant į taikomas sveikatos ir saugos priemones. Pirmieji du forumai savo rekomendacijas pristatys ir aptars 2021 m. gruodžio mėn. vyksiančioje Konferencijos plenarinėje sesijoje, o trečiasis ir ketvirtasis tai padarys 2022 m. sausio mėn.

Forumus kartu organizuoja Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija. Svarstymai forumų plenarinėse sesijose (t. y. visų 200 piliečių diskusijos) vyks 24 kalbomis ir bus tiesiogiai transliuojami Konferencijos daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.