Plenarinėje sesijoje bus pagerbtas EP pirmininko D. Sassolio atminimas 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Pirmadienį Strasbūre Europos Parlamentas pagerbs EP pirmininko David Sassoli atminimą  

Sausio 11 d. mirė Europos Parlamento (EP) pirmininkas Davidas Sassolis. Parlamentas pagerbs jo atminimą pirmadienį Strasbūre prasidedančioje EP plenarinėje sesijoje.

Šiandien Aviane (Italijoje) mirė Europos Parlamento pirmininkas Davidas Sassolis. Jis buvo paguldytas į ligoninę praėjusių metų gruodžio 26 d.

Sassolis buvo renkamas EP nariu nuo 2009 metų, o 2019-ųjų liepą buvo išrinktas Europos Parlamento pirmininku. Jo dėka priimtos papildomos priemonės, leidžiančios Europos Parlamentui veiksmingai vykdyti savo pareigas pandemijos metu. Jis taip pat atliko svarbų vaidmenį priimant ambicingą ilgalaikį Europos Sąjungos biudžetą ir ekonomikos gaivinimo planą. Be to, velionis puoselėjo solidarumą pažeidžiamų asmenų atžvilgiu. Parlamentas, pavyzdžiui, tiekė maistą labdaros organizacijoms ir aprūpino patalpomis nuo smurto nuketėjusias moteris miestuose, kuriuose veikia Europos Parlamentas. Įvertindamas pandemijos pamokas, EP pirmininkas D. Sassolis taip pat pradėjo konsultacijas su europarlamentarais dėl parlamentinės demokratijos veikimo ir stiprinimo.


Velionis Parlamento pirmininkas buvo prisiekęs europietis. Prieš kelias savaites savo kalboje Europos Vadovų Taryboje jis pabrėžė, kad Europai reikia naujo vilties projekto. „Manau, jį galime sukurti remdamiesi trimis ramsčiais: inovacijomis, saugumu ir švietimu,“ – sakė jis.


Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 13 d., Romos savivaldybės Protomotekos salėje. Laidotuvės vyks penktadienį, sausio 14 d., 12 val. vietos laiku Švč. Mergelės Marijos bazilikoje.


EP pirmininko D. Sassolio atminimo ceremonija vyks pirmadienį, sausio 17 d., Strasbūre prasidedančioje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje, kartu dalyvaujant ir buvusiam EP nariui ir Italijos premjerui Enrico Lettai.


Remiantis EP darbo tvarkos taisyklių 20 straipsniu, pirmininkavimą institucijai laikinai, kol bus išrinktas naujas pirmininkas, perims pirmasis EP pirmininko pavaduotojas. Dar prieš netikėtą D. Sassolio mirtį planuota, kad EP pirmininko rinkimai antrajai kadencijos pusei vyks kitą antradienį per Strasbūro plenarinį posėdį. Vėliau planuojami pirmininko pavaduotojų ir kvestorių rinkimai.

Kontaktai: