Europos Parlamentas balsavo už griežtesnį skaitmeninių platformų reguliavimą 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

©AdobeStock/Mirko Vitali  

Europarlamentarai pritarė priemonėms, kuriomis būtų kovojama su neteisėtu turiniu internete, užtikrinama geresnė jo priežiūra ir nustatoma platformų atsakomybė už naudojamus algoritmus.

Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį patvirtino savo poziciją dėl Skaitmeninių paslaugų akto 530 narių balsavus už, 78 – prieš ir 80 susilaikius. Toliau vyks derybos su Prancūzijos pirmininkaujama ES Taryba.


Skaitmeninių paslaugų akte aiškiai apibrėžiama tarpininkavimo paslaugų teikėjų, visų pirma interneto platformų, pavyzdžiui, socialinių tinklų ir internetinių parduotuvių, atsakomybė ir atskaitomybė. Numatytas pranešimų ir veiksmų mechanizmas, taip pat būdai pašalinti neteisėtus produktus, paslaugas ar turinį internete.


Prieglobos paslaugų teikėjai, gavę pranešimą apie neteisėtą turinį, turės laiku reaguoti, atsižvelgdami į turinio pobūdį ir skubumą. EP nariai teisės akte taip pat numato didesnes garantijas, kad gavus pranešimą nebūtų imamasi šališkų ir diskriminacinių veiksmų ir kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant saviraiškos laisvę. Internetinės prekyvietės turi garantuoti vartotojams siūlomų produktų saugumą, įsitikinę europarlamentarai, todėl jie reikalauja griežčiau atsekti prekiautojus.


Labai didelėms interneto platformoms dėl jų keliamos ypatingos rizikos, susijusios su neteisėto ir žalingo turinio platinimu, bus taikomi atskiri reikalavimai. Naujosios taisyklės padėtų kovoti su žalingu (tačiau nebūtinai neteisėtu) turiniu ir dezinformacija, – numatytos nuostatos dėl privalomo rizikos vertinimo, rizikos mažinimo priemonių, nepriklausomų auditų ir vadinamųjų rekomendavimo sistemų – algoritmų, nustatančių, ką mato vartotojai.


EP siūlo daugiau pakeitimų: mažas ir labai mažas įmones atleisti nuo naujųjų įsipareigojimų, taip pat visiems paslaugų gavėjams užtikrinti galimybę priimti sprendimus remiantis skaidria informacija, įskaitant informaciją apie jų duomenų piniginę išraišką. Atsisakymas duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis reklamos tikslais neturi būti sunkesnis nei tokio sutikimo davimas, o paslaugų gavėjui neleidus tvarkyti duomenų, turi būti suteikiamos prieigos prie interneto platformos galimybės, įsitikinę europarlamentarai. Jie taip pat siūlo drausti tuos informacijos adresavimo ar stiprinimo metodus, kuriais, siekiant rodyti reklamą, tvarkomi, atskleidžiami ar nustatomi nepilnamečių asmens duomenys.


EP siūlo nustatyti draudimą interneto platformoms apgaudinėti ar manipuliuoti paslaugų gavėjais, o labai didelėms interneto platformoms – įpareigojimą teikti bent vieną profiliavimu negrindžiamą turinio rekomendavimo sistemą. Europarlamentarai taip pat palaiko siūlymą sudaryti sąlygas skaitmeninių paslaugų gavėjams ir jiems atstovaujančioms organizacijoms reikalauti atlyginti žalą, atsirandančią dėl turinio reikalavimų nesilaikančių platformų kaltės.

„Šiandieninis balsavimas rodo, kad EP nariams ir ES piliečiams reikia naujų skaitmeninių paslaugų taisyklių. Elektroninės komercijos direktyvą priėmėme prieš 20 metų, ir nuo to laiko daug kas pasikeitė. Interneto platformos tampa vis svarbesnės mūsų kasdieniame gyvenime, jos suteikia naujas galimybes, bet kartu kelia naujus pavojus. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad tai, kas neteisėta už interneto ribų arba neprisijungus, būtų neteisėta ir internete. Skaitmeninės erdvės taisyklės turi tarnauti vartotojams ir piliečiams“, – sakė EP pranešėja Christel Schaldemose (Socialistai ir demokratai, Danija).