Konferencijoje dėl Europos ateities aptartos piliečių rekomendacijos 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Sausio 21-22 d. Strasbūre vykusioje Konferencijos plenarinėje sesijoje apžvelgtos piliečių forumų rekomendacijos.

Trečiojoje plenarinėje sesijoje aptartos 90 rekomendacijų, kurias parengė forumai „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ ir „Klimato kaita, aplinka / sveikata“, taip pat susijusios nacionalinių piliečių forumų parengtos rekomendacijos.

2021 m. gruodį Europos universitetinio instituto Florencijoje (Italija) surengtoje baigiamojoje sesijoje piliečių forumas „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ patvirtino 39 rekomendacijas. Šių metų sausį Europos kolegija Natoline (Varšuva) surengė piliečių forumą „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“, kuriame buvo baigta rengti 51 rekomendacija.

Europos Parlamento atstovas Guy Verhofstadtas sakė: „Man ypač didelį įspūdį padarė tai, kad piliečių atstovai diskusijose su patyrusiais politikais tvirtai gynė savo rekomendacijas. Akivaizdu, jog jie tikisi konkrečių tolesnių veiksmų ir kad bus atsižvelgta į jų bendrą viziją, o ne tik į kokius nors atskirus aspektus. Galiausiai turės būti atsižvelgta į visas rekomendacijas.“

Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei atstovaujantis Clémentas Beaune pažymėjo: „Plenarinėje sesijoje būtina atsižvelgti į piliečių rekomendacijas. Šį uždavinį turime spręsti kartu Konferencijoje dėl Europos ateities. Džiaugiamės, kad piliečių diskusijos ir indėlis praturtina Europos Sąjungos prioritetus ateities kartoms.“

Dubravka Šuica (Europos Komisija) pareiškė: „Nuo pat pradžių visiškai pasitikėjau šiuo svarstymų procesu. Tačiau jis šiuos lūkesčius pranoko: mane įspūdį padarė rekomendacijos, priimtos Europos ir nacionalinių piliečių forumų, kurie savo darbą šiame etape jau baigė. Todėl dar svarbiau, kad piliečiai pripažintų šių svarstymų rezultatus ir vėliau matytų konkretų šios konferencijos rezultatų poveikį.

Tolesni veiksmai

Du Europos piliečių forumai, kurie dar nepateikė savo rekomendacijų, darbą turėtų baigti šių metų vasario mėn. Forumą „ES pasaulyje / migracija“ surengs Europos viešojo administravimo institutas Mastrichte (Nyderlandai), tikėtina vasario 11-13 d.. Savo ruožtu forumą „Stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietų kūrimas / Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / Skaitmeninė transformacija“ surengs Tarptautinių ir Europos reikalų institutas Dubline (Airija), tikėtina vasario 25–27 d.. Jų rekomendacijos bus svarstomos kitame Konferencijos plenarinės sesijos posėdyje.

Konferencijos plenarinėje sesijoje dalyvauja atstovai iš Europos Parlamento (108), Tarybos (54 – po du iš kiekvienos ES valstybės) ir Europos Komisijos (3), taip pat lygiomis teisėmis visų nacionalinių parlamentų atstovai (108) ir piliečiai (108). Piliečių svarstymuose dalyvauja Europos piliečių forumų atstovai (80), nacionalinių renginių arba nacionalinių piliečių forumų atstovai (27 – po vieną iš kiekvienos valstybės narės) ir Europos jaunimo forumo pirmininkas. Be to, kaip nariai dalyvauja Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovai (po 18 iš kiekvieno), išrinkti regionų ir vietos valdžios institucijų atstovai (po 6) ir socialinių partnerių atstovai (12) bei pilietinės visuomenės atstovai (8). Kiti Komisijos narių kolegijos nariai, įskaitant Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį, kartais kviečiami dalyvauti diskusijose, kuriose aptariamos jų atitinkamų atsakomybės sričių temos. Gali būti kviečiami ir pagrindinių suinteresuotųjų šalių atstovai. Taip buvo sausio 21–22 d., kai dalyvavo Vakarų Balkanų šalių, ES agentūrų ir įstaigų (pvz., ES ombudsmenė Emily O’Reilly), taip pat Europos institucijų ir bažnyčių, religinių asociacijų ar bendruomenių ir filosofinių bei nereliginių organizacijų dialogo atstovai.

Konferencijos plenarinėje sesijoje aptariamos nacionalinių ir Europos piliečių forumų rekomendacijos, taip pat daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje gauti pasiūlymai. Plenarinėje sesijoje bendru sutarimu bus pateikti pasiūlymai vykdomajai valdybai. Vykdomoji valdyba parengs ataskaitą, visapusiškai bendradarbiaudama su plenarinės sesijos dalyviais ir užtikrindama visišką skaidrumą. Iš forumų atrinkta 80 piliečių (po 20 iš kiekvieno forumo), kurie atstovaus jiems Konferencijos plenarinėje sesijoje. Šie atstovai savo darbą pradėjo per antrąją plenarinės sesijos dalį spalio 23 d. Strasbūre. Daugiau sužinoti apie plenarinės sesijos dalyvius, tikslą ir darbą ir atsisiųsti visus ateinančio savaitgalio dokumentus galima Konferencijos plenarinės sesijos tinklalapyje.


Keturi Europos piliečių forumai sudaro Konferencijos dėl Europos ateities pagrindą. Forumuose atsižvelgiama į visų ES valstybių piliečių nuomones, kurias jie pateikė daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje; kartu įtraukiami klausimai, kuriuos garsūs mokslininkai ir ekspertai pristatė visose ES valstybėse vykusiuose renginiuose.


Visi europiečiai gali toliau dalyvauti diskusijose daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.