ES institucijos sutarė dėl didesnės lyčių lygybės įmonių valdybose  

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamento (EP) ir ES Tarybos derybininkai sutarė dėl ES taisyklių, kurios padidins moterų dalį akcijų biržoje listinguojamų įmonių valdybose.

ES direktyva siekiama sukurti skaidrias įdarbinimo procedūras įmonėse, kad bent 40 proc. nevykdančiųjų direktorių arba 33 proc. direktorių pareigų užimtų nepakankamai atstovaujama lytis. EP derybų metu pavyko užtikrinti, kad įmonės šį tikslą turės įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d. Taisyklės numato, kad tais atvejais, kai kandidatai yra vienodai kvalifikuoti pareigoms užimti, pirmenybė būtų teikiama nepakankamai atstovaujamos lyties kandidatui. Anot EP narių, kvalifikacija turi likti svarbiausiu skaidrios atrankos kriterijumi.

Akcijų biržoje listinguojamos įmonės turės kartą per metus pateikti informaciją atsakingoms institucijoms apie lyčių atstovavimą jų valdybose, o jei tikslai nebus pasiekti – planą, kaip jos planuoja juos pasiekti. Ši informacija turės būti lengvai pasiekiama įmonės interneto svetainėje. Direktyva nebus taikoma mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių darbuotojų skaičius neviršija 250.

Susitarime numatytos veiksmingos, atgrasančios ir proporcingos nuobaudos įmonėms, kurios nesilaiko atvirų ir skaidrių valdybos narių skyrimo procedūrų. EP derybose pavyko į susitarimą įtraukti konkrečias sankcijas: baudas arba sprendimo paskirti valdybos narį anuliavimą.

Europos Parlamentas ir ES Taryba dar turės formaliai patvirtinti šį susitarimą, o ES valstybės privalės įgyvendinti direktyvą per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo. Vėliau numatyta įvertinti, ar į direktyvos apimtį derėtų įtraukti ir likusias įmones.

Europos Komisija pasiūlymą dėl šio teisės akto pateikė dar 2012 m., o EP savo derybinę poziciją priėmė 2013 m. Ilgą laiką šio teisės akto priėmimą blokavo ES Taryba. Statistika rodo, kad šiuo metu 30,6 proc. ES listinguojamų įmonių valdybos narių yra moterys, o skirtumai tarp šalių yra dideli (nuo 45,3 proc. Prancūzijoje iki 8,5 proc. Kipre).