Piliečiai ragina ES labiau susitelkti dėl Sąjungos ateities 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

© ES 2022 - Europos Parlamentas  

Penktadienį ES institucijos kartu su 500 piliečių apsvarstė Konferencijos dėl Europos ateities pasiūlymų įgyvenimo pažangą.

Gruodžio 2 d. Europos Parlamente Briuselyje vyko renginys Konferencijos dėl Europos ateities pasiūlymų įgyvendinimo pažangai aptarti. Kartu su ES piliečiais EP pirmininkė Roberta Metsola, ES Tarybai pirmininkaujančios Čekijos Europos reikalų ministras Mikuláš Bek bei ES komisarai Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica ir Margaritis Schinas tarėsi dėl tolesnio ES reformų įgyvendinimo.


Renginį pradėjusi EP pirmininkė Roberta Metsola pažymėjo: „Europos Parlamentas yra pasirengęs prisidėti prie Konferencijos dėl Europos ateities pasiūlymų įgyvendinimo ir tinkamai atstovauti 450 mln. europiečių interesams Vizija reikalauja drąsos. Jokiems piliečių reformų pasiūlymams neturėtų būti užkirstas kelias. Konferencija dėl Europos ateities ir pateikti pasiūlymai – dar ne pabaiga. Ateitis neturi pabaigos datos. Nėra sąrašo, kurį turėtume būtinai užpildyti. Ateitis – tai nesibaigiantis darbas. Tai galioja ir mūsų Sąjunga.“


Vienas iš konferencijos pirmininkų ir EP narių Guy Verhofstadt pridūrė: „Nesaugumo laikais politikai reikia ateities vizijos. Konferencijoje dėl Europos ateities piliečiai nurodė kelią į priekį. Šis renginys – tai metas aptarti, ką mes, politikai, nuveikėme su priimtomis išvadomis ir žvelgti į ateitį. Kadangi mūsų įsipareigojimas dar nesibaigė: turime ir toliau vykdyti ne tik pasiūlymus, bet ir atitikti jų dvasią – naują Europos idėją, tinkančią ateities iššūkiams.“


Visą dieną vykusiose diskusijose buvo aptarti ES kylančiai iššūkiai dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir šio karo įtaka kasdieniniam europiečių gyvenimui. Kartu ieškota būdų, kaip paspartinti ES energetinę nepriklausomybę. Dauguma kalbėjusiųjų akcentavo institucinių reformų poreikį piliečių pasiūlymams, pavyzdžiui, dėl stambių įmonių apmokestinimo ar glaudesnio bendradarbiavimo užsienio politikoje įgyvendinti.


Kartu buvo pakartota būtinybė sušaukti ES sutarčių keitimo konventą ir gerinti ES institucijų tarpusavio bendradarbiavimą. Piliečiai taip pat dalijosi savo dalyvavimo konferencijoje patirtimi ir teikė siūlymus, kaip užtikrinti, kad, nepaisant kalbos barjero, visų dalyvių nuomonės būtų išgirstos.


Dauguma renginyje pasisakiusių europarlamentarų pažymėjo, kad Europos Parlamentas darys viską, jog ES būtų atskaitinga piliečiams, ir pateikė savo veiklos pavyzdžius. Jie taip pat pakartojo Parlamento raginimą sušaukti ES sutarčių keitimo konventą ir atkreipė dėmesį, kad greitu metu bus pateikti konkretūs EP pasiūlymai šiuo klausimu.


Vienerius metus trukusioje Konferencijos dėl Europos ateities darbe dalyvavo apie 800 atsitiktine tvarka atrinktų ES piliečių (iš jų 12 – iš Lietuvos), europarlamentarai (darbo grupės „ES pasaulyje“ narys buvo europarlamentaras Andrius Kubilius), nacionalinių parlamentų (iš jų – keturi Lietuvos Seimo nariai), vyriausybių ir jaunimo atstovai. Bendru sutarimu šių metų gegužę patvirtintuose 49 pasiūlymuose numatyta daugiau nei 300 priemonių, kurias būtų galima įdiegti devyniose ES veiklos srityse nuo klimato kaitos ir sveikatos apsaugos iki švietimo ar užsienio politikos. Visos trys ES institucijos išnagrinėjo siūlymus ir sprendžia, kaip galėtų juos veiksmingai įgyvendinti savo kompetencijos srityse.