Atstovo spaudai tarnyba 

Atstovo spaudai skyrius atsako į žiniasklaidos klausimus, tiesiogiai nesusijusius su Europos Parlamento teisėkūros darbu, ir reaguoja į dezinformaciją apie Parlamentą. Jis Parlamento nariams ir pareigūnams taip pat teikia faktinę informaciją, kad jie galėtų imtis atsakomųjų veiksmų. Atstovo spaudai skyriui vadovauja Marjory van den Broeke, kuri taip pat yra Europos Parlamento atstovo spaudai pavaduotoja.