Aktualitātes 

Izlase 

       

Sabiedrība 
 

Cīņa pret klimata pārmaiņām ir Parlamenta prioritāte. Turpmāk atradīsiet sīkāku informāciju par risinājumiem, pie kuriem strādā ES un Parlaments.

       

Pirms ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 26) ES padarīja savus ilgtermiņa mērķus klimata jomā, tostarp klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050. gadam, juridiski saistošus.

Jaunākie videomateriāli 

       
(Video ilgums:)  
       
(Video ilgums:)  
       
(Video ilgums:)  
       
(Video ilgums:)  

Skatīt arī: 

       

Sabiedrība 
 

Eiropiešiem ir plaša izvēle, kur var droši baudīt vasaras peldi, jo 93% peldvietu atbilst kvalitātes prasībām, ko nosaka ES noteikumi.

       

Sabiedrība 
 

Lai saglabātu apdraudētās sugas un cilvēku dzīvību, ES vēlas uzlabot un saglabāt biodaudzveidību kontinentā. Noskatieties video, lai uzzinātu, kā tas notiek.

E-pasta paziņojums 

Pierakstīties informācijas saņemšanai par jūsu izvēlētiem tematiem