Aktualitātes 

Izlase 

Jaunākie videomateriāli 

       

Skatīt arī: 

       

Ekonomika 
 

672,5 miljardu EUR vērtais Atveseļošanas un noturības mehānisms ir galvenais ES Covid-19 atveseļošanas plāna instruments, ar ko, reaģējot uz krīzi, tiks atbalstītas reformas.

       

Uzziniet vairāk par ES rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku un par papildu pasākumiem, ko deputāti vēlas panākt, lai samazinātu atkritumu daudzumu un padarītu produktus ilgtspējīgākus.

       

ES turpina risināt pandēmijas radītās problēmas un vienlaikus īstenot galvenās prioritātes, piemēram, klimata pārmaiņu mazināšanu. 2021. gadā tā pievērsīsies turpmāk minētajiem jautājumiem.

       

ES lietas 
 

Par 2021. gada LUX balvu sacenšas trīs filmas: “Vēl pa mēriņam”, “Kolektīvs” un “Corpus Christi”.

E-pasta paziņojums 

Pierakstīties informācijas saņemšanai par jūsu izvēlētiem tematiem