Informatīvs paziņojums 

 

Plenārsesija īsumā. 2021.gada 17.-20. maijs