Notikumu kopsavilkums 
 

Debates par jauno ES plānu cīņai ar migrācijas cēloņiem 

Otrdien ES Komisija iepazīstinās ar jaunu ES plānu – “migrācijas paktu”, kura mērķis ir risināt migrācijas cēloņus. “Migrācijas pakts”, ko sagatavojuši Eiropas Komisijas pirmais vicepriekšsēdētājs Frānss Timmermans un ES augstā pārstāve ārlietās Federika Mogerīni, paredz izmantot ES līdzekļus, lai veicinātu ieguldījumus migrantu izcelsmes valstīs, jo īpaši Āfrikā.

Komisija arī vēlas paātrināt sarunas par atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, lai, papildus 17 jau spēkā esošajiem nolīgumiem, tos noslēgtu arī ar galvenajām migrācijas valstīm, kā Pakistāna un Afganistāna.

 

“Zilā karte” augstu kvalificētiem darba ņēmējiem un integrācijas plāns

 

Debatēs, kas notiks otrdienas pēcpusdienā, EP deputāti izvērtēs divus citus priekšlikumus migrācijas jomā, ko iepazīstinās Komisija – pārskatītā “zilās kartes” direktīva, kas regulē uzņemšanas nosacījumus augstu kvalificētiem darba ņēmējiem no trešām valstīm, kā arī jaunu integrācijas rīcības plānu.