Notikumu kopsavilkums 
 

Neļaut teroristiem iegūt pašdarinātas sprāgstvielas 

Deputāti otrdien balsos par priekšlikumiem stingrāk ierobežot ķimikālijas, kuras iespējams izmantot pašdarinātu sprāgstvielu pagatavošanā.

Apmēram 40% ES notikušo teroristu uzbrukumu no 2015. līdz 2017. gadam izmantotas pašdarinātas sprāgstvielas. Jaunais likums, par kuru deputāti jau panākuši vienošanos ar dalībvalstu pārstāvjiem, aizliegto vielu sarakstu papildinās ar jaunām ķimikālijām, kā arī padarīs skaidrākus bīstamo vielu aprites noteikumus. Jaunie noteikumi attieksies arī uz bīstamu vielu tirdzniecību tiešsaistē.

Balsojums: otrdien, 16. aprīlī