Pašreizējā valoda: LV - latviešu valoda  

Zaļā kursa finansējums: debates ar Komisiju  

Pirms apstiprināt Eiropas zaļo kursu, EP deputāti otrdien apspriedīs likumdošanas priekšlikumu, kura mērķis ir palīdzēt ES sabiedrībai veiksmīgi pāriet uz zemāku oglekļa emisiju līmeni.

Otrdien plkst. 15.00 par zaļo kursu atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss iepazīstinās ar ilgi gaidītajiem tiesību akta priekšlikumiem par “Taisnīgas pārejas mehānismu un fondu”.

Savukārt trešdien EP deputāti balsos par rezolūciju ar Parlamenta nostāju attiecībā uz visu zaļā kursa tiesību aktu kopumu, noslēdzot decembra plenārsēdes debates ar Komisijas priekšsēdētāju fon der Leienu.

Paredzams, ka tekstā deputāti paudīs atbalstu mērķim līdz 2050. gadam sasniegt klimata neitralitāti un atkārtos aicinājumu pārskatīt ES 2030. gada emisiju samazināšanas mērķus pirms 2020. gada decembra ANO klimata pārmaiņu konvencijas konferences Glāzgovā.

Parlaments jau ir uzsvēris, ka ES līdz 2030. gadam jāsamazina oglekļa emisijas par 55%, lai līdz 2050. gadam nodrošinātu oglekļa neitralitāti, un steidzami jāvienojas par vērienīgu ES daudzgadu budžetu 2021. – 2027. gadam, lai varētu sākt īstenot ar to saistītos pasākumus.