Notikumu kopsavilkums 
 

Tūrisms pēc Covid-19 krīzes: EP deputāti prasa rīcību nozares glābšanai 

Eiropas Parlaments trešdien ar Komisiju apspriedīs neapskaužamo situāciju, kurā pašlaik nonākuši visas Eiropas tūrisma nozares uzņēmumi.

EP deputāti arī pieņems rezolūciju par transportu un tūrismu, atkārtoti uzsverot vajadzību steidzami atbalstīt abas nozares, kā arī paredzēt īpašu budžeta pozīciju ilgtspējīgam tūrismam nākamajā ES daudzgadu budžetā. Rezolūcijas projektā ir noteiktas jomas, kurās līdz šim veiktie pasākumi joprojām nav pietiekami, lai atbalstītu tūrisma nozari, kurā nodarbināti 22,6 miljoni cilvēku (11,2% no kopējās ES nodarbinātības), un no kuras 2019. gadā nāca 9,5% no ES iekšzemes kopprodukta.


Pēc trīs mēnešus ilgas dīkstāves, ir jādara vairāk, lai atjaunotu tūristu uzticēšanos drošai ceļošanai Eiropā, kā arī, lai novērstu tālākus zaudējumus tūrisma nozarē. Rezolūcijas projektā EP deputāti aicina Komisiju un dalībvalstis steidzami atbalstīt transporta un tūrisma nozares uzņēmumus. Jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir vajadzīgs vairāk palīdzības, lai nodrošinātu maksātspēju, saglabātu darba vietas un samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu.


Procedūras kods: 2020/2649 (RSP)

Debates: trešdien, 18. jūnijā

Balsojums: jūlija plenārsesijā

Procedūra: nesaistoša rezolūcija