Informatīvs paziņojums 

 

Plenārsesija īsumā. Brisele, 2020.gada 14.-17. septembris