Informatīvs paziņojums 

 

Plenārsesija īsumā, 2020.gada 19.-23. oktobris