Informatīvs paziņojums 

 

Plenārsesija īsumā. Strasbūra, 2021.gada 7.-10. jūnijs