Informatīvs paziņojums 

 

Plenārsesija īsumā. Strasbūra, 2021.gada 4.-7. oktobris