Individuāli un grupu apmeklējumi Eiropas Parlamentā 

Viesošanās Eiropas Parlamentā apmeklētājiem paver unikālu iespēju uzzināt, kā darbojas ES parlamentārā demokrātija un kā Eiropas Parlamenta pieņemtie lēmumi skar viņu ikdienas dzīvi. Parlaments piedāvā apmeklētājiem daudzveidīgas iespējas iepazīt Parlamenta un Eiropas Savienības darbu, vēsturi un darbības principus. Savus daudzos apmeklētājus Eiropas Parlaments uzņem dažādajās Parlamenta atrašanās vietās, apmeklētāju centros un muzejos.

Piedāvājums EP apmeklētājiem ir daudzveidīgs, un tas ir adresēts gan grupām, gan individuāliem apmeklētājiem.

Ik gadu aptuveni pusmiljons cilvēku gan no ES, gan citām pasaules vietām apmeklē Eiropas Parlamenta plenārsēžu zāli Briselē un Strasbūrā. Daudzi apmeklētāji ierodas apmeklētāju grupu sastāvā (grupas var apmeklēt Eiropas Parlamentu vai nu pēc kāda deputāta uzaicinājuma, vai pēc savas iniciatīvas), taču pēdējos gados ir palielinājies arī individuālo apmeklētāju skaits. Grupas sagaida Parlamenta darbinieki, kuri pastāsta par Eiropas Parlamenta darbu un pilnvarām. Grupas var tikties ar EP deputātiem un apmeklēt plenārsēžu zāli. Individuālie apmeklētāji var apmeklēt plenārsēžu zāli, izmantojot interaktīvu multivides gidu 24 valodās, vērot plenārsēdes norisi vai rezervēt personalizētu prezentāciju, ko vada kāds no Parlamenta darbiniekiem.

Eiropas Parlaments uzskata, ka tā darbam un telpām jābūt viegli pieejamiem sabiedrībai, jo, pēc Parlamenta domām, pārredzamība ir svarīgs elements demokrātisko tiesību īstenošanā Eiropas Savienībā. Tā kā ar lielo attālumu saistīto izmaksu dēļ daudzi ES iedzīvotāji braucienu uz Briseli un Strasbūru, iespējams, nevarētu atļauties, Parlaments daļēji sedz deputātu uzaicināto grupu izdevumus.

Eiropas Parlamenta apmeklētāji © Eiropas Savienība 2018  

Apmeklētāji, kas ierodas Briselē, var doties arī uz apmeklētāju centru “Parlamentarium” un Eiropas vēstures namu, kuri atrodas ārpus Eiropas Parlamenta telpām un ir atvērti arī nedēļas nogalēs. “Parlamentarium” arī rīko vidusskolu skolēniem paredzētu populāru lomu spēli, kurā imitēts Eiropas Parlamenta darbs un kurā skolēni iejūtas EP deputātu lomā, diskutējot par tiesību aktiem, kas ietekmēs Eiropas iedzīvotāju ikdienu.

Strasbūrā apmeklējuma programmā iekļauta arī izstāžu zona, kuru dēvē par Simonas Veilas vārdā nosaukto “Parlamentarium”. Tā aprīkota ar 360 grādu kino iespējām un dažādiem interaktīviem rīkiem. Parlamenta telpās Strasbūrā tiek organizēta arī skolēniem paredzēta programma “Euroscola”, kas jauniešiem vecumā no 16 īdz 18 gadiem ļauj uz vienu dienu iejusties Parlamenta deputāta lomā.

Vēlēdamies tuvināties iedzīvotājiem, Eiropas Parlaments ir atvēris arī mazāka mēroga apmeklētāju centrus vairākās dalībvalstīs. Ir plānots šādus apmeklētāju centrus atvērt katrā dalībvalstī. Šo “Europa Experience” centru mērķis ir radīt cilvēkos sajūtu, ka Eiropa ir tepat viņiem līdzās, sniegt viņiem informāciju un mudināt viņus līdzdarboties.

Apmeklēt Parlamentu ir iespējams arī virtuāli. Eiropas Parlaments ir paplašinājis savu tiešsaistes/digitālo piedāvājumu un tagad aicina piedalīties, piemēram, EP tiešsaistes sarunās, Eiropas jauniešu semināros, kā arī jaunā aktivitātē — digitālajā ceļojumā.

EP tiešsaistes sarunās apmeklētāji var padziļināt savas zināšanas par Parlamenta pilnvarām, lomu un darbību, piedaloties tiešsaistes prezentācijā un jautājumu un atbilžu sesijā, kas pielāgota attiecīgās dalībnieku grupas interesēm. EP tiešsaistes sarunas ir pieejamas Eiropas Savienības 24 oficiālajās valodās.

Ik gadu maija sākumā Parlaments atzīmē Eiropas dienu, piedāvājot dažādus Parlamenta dienestu un politisko grupu organizētus pasākumus Strasbūrā un Briselē.

Digitālais ceļojums ir jauna tiešsaistē gūstama pieredze. Mērķis ir dot iedzīvotājiem iespēju tikties, iepazīt un pieredzēt Parlamentu neatkarīgi no savas atrašanās vietas. Digitālo ceļojumu veido četras interaktīvas, iegremdējošu pieredzi nodrošinošas tīmekļa platformas — “Pieredzi Parlamentu 360°” (EP360), “Kļūsti par EP deputātu”, virtuāla ekskursija Eiropas vēstures namā un virtuāla lomu spēle.