Kā tiek ievēlēti Eiropas Parlamenta deputāti? 

Kopš pirmajām tiešajām vēlēšanām 1979. gadā Eiropas vēlēšanas tiek rīkotas ik pēc pieciem gadiem. Pēdējās vēlēšanas notika 2019. gada 23.–26. maijā.

Katrai dalībvalsts ievēl noteiktu Eiropas Parlamenta deputātu skaitu — no sešiem mazākajām ES dalībvalstīm, kā Malta, Luksemburga, Kipra un Igaunija, līdz 96 Vācijai, kas ir lielākā ES dalībvalsts. Kopā ievēl 751 deputātu. Eiropas Parlamenta deputāti un Padome vienojušies, ka, Apvienotajai Karalistei atstājot ES, deputātu skaits tiks samazināts uz 705. Šis samazinājums ņem vērā iespēju, ka Savienībai nākotnē varētu paplašināties, savukārt pārējo vietu skaits, kas atbrīvosies Apvienotajai Karalistei izstājoties, tiks pārdalīts tām valstīm, kas līdz šim bija nepietiekami pārstāvētas.

Vietu sadalījums ir noteikts ES Līgumos. Valstīm ar lielāku iedzīvotāju skaitu ir vairāk vietu nekā valstīm, kurās ir mazāks iedzīvotāju skaits, tomēr, saskaņā ar "līdzsvarotas proporcionalitātes" principu, mazākas dalībvalstis uz noteiktu iedzīvotāju skaitu saņem vairāk vietu nekā lielākās.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas galvenokārt reglamentē valstu vēlēšanu tiesību akti un tradīcijas, taču ir arī daži visai ES kopīgi noteikumi, kas izklāstīti 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu.