Cik cilvēku strādā Parlamentā? 

EP deputāti pulcējas plenārsēžu zālē © Eiropas Savienība 2016 — Eiropas Parlaments  

Parlamentā 2022. gada maijā (tostarp politiskajās grupās) strādājošo ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku skaits dažādās vietās bija šāds (deputātu palīgi šai skaitā nav iekļauti):


KOPĀ

Briselē

Strasbūrā

Luksemburgā

Citās vietās

8132

5253

300

2291

288


  • Vairums no Parlamenta darbiniekiem (55 %) ir sievietes.

  • 13 procenti Parlamenta darbinieku strādā politiskajās grupās (1093 vieta).