Neizskatīti jautājumi: kas notiek ar tiesību aktiem, pie kuriem darbs Parlamenta sasaukuma beigās nav pabeigts? 

Visi tiesību akti, par kuriem Parlaments pirms vēlēšanām ir nobalsojis, saglabā savu juridisko statusu nākamajā Parlamenta sasaukumā. Tas nozīmē, ka pēc vēlēšanām jaunais Parlaments darbu pie dokumentiem atsāk tajā pašā posmā, kurā iepriekšējais Parlamenta sasaukums darbu pārtrauca, un turpina darbu, pārejot pie lēmumu pieņemšanas procedūras nākamā posma.


Attiecībā uz tiesību aktiem, par kuriem pirms vēlēšanām plenārsēdē vēl nav balsots, Parlamentam nav juridiski spēkā esošas nostājas, un tādējādi Parlamenta Reglaments paredz, ka šādos gadījumos iepriekšējā parlamentārā sasaukumā paveiktais darbs (piemēram, komitejā) netiek ņemts vērā. Tomēr parlamentārā sasaukuma sākumā jaunā Parlamenta priekšsēdētāju konference (ko veido EP priekšsēdētājs un politisko grupu vadītāji) var izlemt turpināt darbu, kas jau paveikts saistībā ar konkrētajiem dokumentiem (EP Reglamenta 240. pants).

Dokumenti © Eiropas Parlaments