Kas ir vienotā Eiropas gaisa telpa? 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas vienotās gaisa telpas projekts paredz samazinát gaisa satiksmes pārvaldības sadrumstalotību ©BELGA_TOPFOTO  

Ik dienas 27 000 reģistrēti lidojumi šķērso Eiropas debesis. Bez integrētās un efektīvas gaisa telpas pārvaldības sistēmas pastāv risks, ka Eiropas debesis kļūs pārāk “piesātinātas”. Komisija ir uzsākusi Eiropas vienotās gaisa telpas projektu ar mērķi, atceļot valstu robežas gaisā, labāk organizēt gaisa satiksmi, padarīt to efektīvāku, konkurētspējīgāku, drošāku un samazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Taču progress šajā jomā ir lēns.

Eiropas gaisa telpa ir strukturēta, pamatojoties uz valstu robežām – 28 gaisa satiksmes kontroles sistēmas kontrolē aptuveni 60 satiksmes centrus, kas sadalīti vairāk kā 650 sektoros.


Valstu robežu dēļ lidojumi bieži nevar tikt veikti, izmantojot īsāko ceļu, kas palielina lidojuma ilgumu, degvielas patēriņu, un CO2 emisijas. Tas ik gadu rada papildu izmaksas 5 miljardu eiro apmērā, kas tiek segtas no pasažieru maciņiem.


Eiropas vienotās gaisa telpas projekts tika uzsākts 1990. gadu nogalē, ar mērķi atcelt valstu robežas gaisā. Pirmā pasākumu pakete tika pieņemta 2004. gadā (SES 1), taču tā nesniedza gaidītos rezultātus, tāpēc 2009. gadā projektā tika veiktas izmaiņas (SES 2). Jaunākais projekta priekšlikums (SES 2+) paredz paātrināt gaisa satiksmes pakalpojumu reformu, jo pašlaik projekta īstenošanā vērojama kavēšanās.


SES 2+ projekta priekšlikumu mērķis ir palielināt gaisa pārvadājumu efektivitāti, atceļot valstu robežas gaisā, kas dos iespēju izvēlēties taisnākus maršrutus un samazinās degvielas patēriņu. Valstu uzraudzības iestāžu nodalīšana no gaisa satiksmes vadības organizācijām uzlabos gan drošību, gan pārredzamību.


Paredzēts arí novērs gaisa satiksmes pārvaldības sadrumstalotību, aizstājot esošos 28 valstu gaisa satiksmes kontroles sistēmas ar 9 reģionālajām, kas jau pastāv, bet vēl nav pilnībā uzsākušas savu darbību.


Transporta komiteja 30. janvārī apstiprināja jaunos priekšlikumus un pirms stāšanās spēkā tiem vēl jāsaņem visa Parlamenta un dalībvalstu atbalsts.