Aprites ekonomika: definīcija, nozīme un ieguvumi 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Aprites ekonomika: no mūsu video un infografikas uzziniet, ko tā nozīmē un ko no tās iegūsiet jūs, vide un mūsu ekonomika.

Eiropas Savienībā ik gadu rodas vairāk nekā 2,5 miljardi tonnu atkritumu. Savienība pašlaik atjaunina tiesību aktus par atkritumu apsaimniekošanu, lai veicinātu pāreju uz ilgtspējīgāku modeli, ko mēdz dēvēt par aprites ekonomiku. 2020. gada martā Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un kā daļu no ierosinātās jaunās Eiropas industriālās stratēģijas nāca klajā ar jaunu ES rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, kurā iekļauti priekšlikumi par ilgtspējīgāku produktu izstrādi, atkritumu samazināšanu un iedzīvotāju iespēju palielināšanu (piemēram, paredzot tiesības uz remontu). Īpaša uzmanība ir pievērsta resursietilpīgām nozarēm, piemēram, elektronikai un IKT, plastmasām, tekstilizstrādājumiem un būvniecībai.

Bet ko tieši nozīmē aprites ekonomika? Un kādi būtu ieguvumi no tās?

Kas ir aprites ekonomika?

Aprites ekonomika ir ražošanas un patēriņa modelis, kas paredz esošo materiālu un produktu koplietošanu, iznomāšanu, atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un pārstrādi pēc iespējas ilgākā laika periodā. Tādējādi tiek pagarināts produktu aprites cikls.

Praksē tas nozīmē līdz minimumam samazināt atkritumu apjomu. Kad pienāk kāda produkta lietošanas laika beigas, tā materiālus pēc iespējas cenšas atgriezt ekonomikā. Tos var lietderīgi izmantot atkal un atkal, tādējādi radot papildu vērtību.

Tā ir būtiska pārmaiņa salīdzinājumā ar tradicionālo lineārās ekonomikas modeli, kura pamatā ir „paņem, saražo, patērē, izmet” pieeja. Vecā modeļa pamats ir liels daudzums lētu, viegli pieejamu materiālu un enerģijas.

Daļa no šī modeļa ir arī tāda parādība kā ieprogrammētais nolietojums, kad produktus izstrādā ar ierobežotu lietošanas laiku un tāpēc patērētājiem nākas tos atkal un atkal iegādāties. Eiropas Parlaments ir aicinājis rīkoties, lai šāda prakse tiktu pārtraukta.

Kāpēc mums jāpāriet uz aprites ekonomiku?

Pasaules iedzīvotāju skaits pieaug un līdz ar to aug arī pieprasījums pēc izejvielām. Tomēr būtiski svarīgu izejvielu apjomi nav bezgalīgi.

To ierobežotais daudzums arī nozīmē, ka dažas ES valstis izejvielu ziņā ir atkarīgas no citām valstīm.

Turklāt izejvielu ieguve un izmantošana būtiski ietekmē vidi. Pieaug enerģijas patēriņš un CO2 emisijas. Savukārt gudrāka izejvielu izmantošana CO2 emisijas var samazināt.

Kādi būs ieguvumi?

Tādi pasākumi kā atkritumu rašanās novēršana, ekodizains un atkārtota izmantošana varētu palīdzēt ES uzņēmumiem ietaupīt līdzekļus, vienlaikus samazinot arī kopējās gada siltumnīcefekta gāzu emisijas. Pašlaik cilvēku izmantoto ikdienas materiālu ražošana rada 45 % CO2 emisiju.

Virzība uz pilnīgāku aprites ekonomiku varētu sniegt dažādus ieguvumus, piemēram, samazināt spiedienu uz vidi, uzlabot izejvielu piegādes drošību, palielināt konkurētspēju, stimulēt inovāciju, veicināt ekonomikas izaugsmi (papildu 0,5 % no IKP), radīt darbvietas (700 000 darbvietas ES vien laikā līdz 2030. gadam).

Patērētājiem tiks nodrošināti arī izturīgāki un novatoriskāki produkti, kas paaugstinās dzīves kvalitāti un ilgtermiņā ļaus ietaupīt līdzekļus.