ES loma pasaules tirdzniecībā: skaitļi un fakti (infografikas) 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Globālā tirdzniecības sistēma.  

ES ārējās tirdzniecības rādītāji apskatāmi mūsu infografikās: eksports, imports, darba vietu skaits ES un iespējas, ko radīja ES tirdzniecība ar trešajām valstīm.

Starptautiskās tirdzniecības nozīme.  

Viens no Eiropas Savienības mērķiem vienmēr ir bijis veicināt tirdzniecības attīstību, ne tikai novēršot šķēršļus tirdzniecībai starp ES dalībvalstīm, bet arī stiprināt tirdzniecības saikni starp ES un citam valstīm. 2016. gadā ES eksports sastādīja 15,6% no globālā eksporta apjoma un ES imports aptvēra 14,8% no kopējā importa apjoma, kas padara ES par vienu no nozīmīgākiem tirdzniecības spēlētājiem starptautiskajā arēnā, kopā ar ASV un Ķīnu.

Tirdzniecības līgumi

Šobrīd ES ir 116 tirdzniecības līgumi, kas ir stājušies spēkā un tiek īstenoti pilnībā, atrodas skaņošanas vai pārskatīšanas stadijā.

Tirdzniecības līgumi tiek noslēgti ar mērķi mazināt tirdzniecības tarifus, nodrošināt, lai mūsu tirdzniecības partneri atzīst un ievēro ES kvalitātes un drošības standartus, kā arī aizsargāt produktus, reģistrētus kā aizsargātu cilmes vietas nosaukuma produktus, tādus kā šampanietis vai siers rokfors. Eiropas Savienībai ir svarīgi, lai pasaules tirgū Eiropas pārtikas produkti saglabātu savu augsto reputāciju, pateicoties produktu kvalitātei un tradīcijām.

Tirdzniecības līgumi.  

ES izmanto tirdzniecības līgumus, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti standarti darba un apkārtējās vides aizsardzībai. Standartu ieviešana un ievērošana ir svarīga, lai izvairītos no to produktu importa, kas tiek ražoti, izmantojot bērnu darbu.

Pēdējais ES tirdzniecības līgums bija parakstīts ar Japānu, bet vēl daudzi līgumi atrodas skaņošanas stadijā.

ES imports un eksports

ES preču imports un eksports.  

Būt daļai no pasaules lielākā vienotā tirgus Eiropas uzņēmumiem nozīmē ievērojamus ietaupījumus, kā arī labi sakārtotu un funkcionējošu vidi, ko nodrošina tirdzniecības līgumi, ļaujot ES uzņēmumiem eksportēt viņu saražotas preces un pakalpojumus. Tajā pašā laikā, tirdzniecības līgumi paredz, ka ārzemju kompānijām, kuras vēlas eksportēt savas preces uz ES, jāatbilst tikpat augstiem standartiem kā vietējām kompānijām, kas izslēdz negodīgas konkurences iespēju no trešo valstu uzņēmumu puses, cenšoties apiet vietējos likumus.

Preču eksporta jomā lielākais ES partneris ir ASV (20%), Ķīna (10,5%) un Šveice (8%). Lielākie importētāji ES ir Ķīna (20,2%), kurai seko ASV (13,8%) un Krievija (7,8%).

Eksports no ES dalībvalstīm.  

ES ārējā tirdzniecība ar trešajām valstīm pozitīvi ietekmēja izaugsmi un radīja miljoniem jaunu darba vietu Eiropā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2015. gada datiem, aptuveni 26 miljoni darba vietu ir saistīti ar ES tirdzniecību ar trešajām valstīm. Tāpat, dalība vienotā tirgū veicināja tirdzniecības apjoma palielināšanos starp ES dalībvalstīm.

Preču un pakalpojumu imports ES no trešajām valstīm veicina ES uzņēmumu konkurētspēju, piedāvājot patērētājam lielāku izvēli un samazinot cenas.