ES loma pasaules tirdzniecībā: skaitļi un fakti (infografika) 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

ES ārējās tirdzniecības rādītāji apskatāmi mūsu infografikās: eksports, imports, darba vietu skaits ES un iespējas, ko radīja ES tirdzniecība ar trešajām valstīm.

Starptautiskās tirdzniecības nozīme.  

Viens no Eiropas Savienības mērķiem ir veicināt tirdzniecības attīstību, ne tikai novēršot šķēršļus tirdzniecībai starp ES dalībvalstīm, bet arī stiprināt tirdzniecības sakarus starp ES un citam valstīm. 2018. gadā ES eksports sastādīja 15,2% no globālā eksporta apjoma, savukārt ES importa rādītāji ir 15,1% no kopējā pasaules importa apjoma, kas padara ES, kopā ar ASV un Ķīnu, par vienu no nozīmīgākajiem spēlētājiem starptautiskās tirdzniecības jomā.

Tirdzniecības līgumi

Šobrīd ES darbībā ir ap 100 tirdzniecības līgumi, kas ir stājušies spēkā un tiek pilnībā īstenoti, vai atrodas saskaņošanas un pārskatīšanas stadijā.

Tirdzniecības līgumi tiek noslēgti ar mērķi mazināt tirdzniecības tarifus, nodrošināt, lai mūsu tirdzniecības partneri atzīst un ievēro ES kvalitātes un drošības standartus, kā arī aizsargāt produktus, reģistrētus kā aizsargātu cilmes vietas nosaukuma produktus, tādus kā šampanietis vai siers rokfors. Eiropas Savienībai ir svarīgi, lai pasaules tirgū Eiropas pārtikas produkti saglabātu savu augsto reputāciju, pateicoties produktu kvalitātei un tradīcijām.


ES tirdzniecības līgumi.  

ES izmanto tirdzniecības līgumus, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti standarti darba un apkārtējās vides aizsardzībai. Standartu ieviešana un ievērošana ir svarīga, lai izvairītos no to produktu importa, kas tiek ražoti, izmantojot bērnu darbu.

Pēdējais ES tirdzniecības līgums ir parakstīts 2018. gadā sadarbībai ar Japānu un akceptēts Eiropas Parlamentā 2018. gada decembrī, tikmēr vairāki līgumi vēl atrodas saskaņošanas stadijā.

ES imports un eksports

ES preču imports un eksports.  

Būt daļai no pasaules lielākā vienotā tirgus Eiropas uzņēmumiem nozīmē ievērojamus ietaupījumus, kā arī labi sakārtotu un funkcionējošu vidi, ko nodrošina tirdzniecības līgumi, ļaujot ES uzņēmumiem eksportēt viņu saražotas preces un pakalpojumus. Tajā pašā laikā, tirdzniecības līgumi paredz, ka ārzemju kompānijām, kuras vēlas eksportēt savas preces uz ES, jāatbilst tikpat augstiem standartiem kā vietējām kompānijām, kas izslēdz negodīgas konkurences iespēju no trešo valstu uzņēmumu puses, cenšoties apiet vietējos likumus.

Lielākie ES partneri preču eksporta jomā no 2019. gada augusta līdz 2020. gada janvārim bija ASV (259,9 miljardi eiro), Ķīna (145,3 miljardi eiro) un Šveice (105,6 miljardi eiro). Dotajā laika posmā ES visvairāk ir importējusi no Ķīnas (272,7 miljardi eiro), kurai seko ASV (193,2 miljardi eiro) un Krievija (105,0 miljardi eiro).Eksports no ES dalībvalstīm.  

ES ārējā tirdzniecība ar trešajām valstīm pozitīvi ietekmē izaugsmi un rada miljoniem jaunu darba vietu Eiropā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem, 2017. gadā aptuveni 36 miljoni darba vietu bija tieši saistītas ar ES tirdzniecību ar trešajām valstīm. Jāatzīmē, ka dalība vienotā tirgū veicināja tirdzniecības apjoma palielināšanos starp ES dalībvalstīm.

Preču un pakalpojumu imports ES no trešajām valstīm palielina ES uzņēmumu konkurētspēju, piedāvājot patērētājam lielāku izvēli un samazinot cenas.