Jauni ES patērētāju aizsardzības noteikumi pret maldinošu un negodīgu praksi 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Pieaugot pieprasījumam pēc pārrobežu iepirkšanās tiešsaistē Eiropā, EP deputāti strādā pie tā, lai nodrošinātu eiropiešiem augstus aizsardzības standartus neatkarīgi no iepirkšanās vietas.

ES patērētāju aizsardzības noteikumu labāka piemērošana un modernizācija. @AP images/European Union-EP  

2019. gada 17. aprīlī EP deputāti apstiprināja jaunus noteikumus, lai uzlabotu reitingu pārredzamību tiešsaistes tirdzniecības vietās un novērstu produktu duālu kvalitāti.


EP deputāti vēlas stiprināt patērētāju aizsardzību, ieviešot kolektīvu tiesisko aizsardzību un nosakot atturošākus sodus uzņēmumiem, kas neievēro noteikumus. Tiesību akti attiecas arī uz jauniem scenārijiem jomās, kur pašlaik nav ES tiesību aktu, jo īpaši tiešsaistes pasaulē, kā arī attiecībā uz divējādas kvalitātes produktiem.

Stingrāka aizsardzība, iepērkoties tiešsaistē

Iepērkoties tiešsaistes tirdzniecības vietā, patērētāji būs skaidri jāinformē par to, kas pārdod preci vai pakalpojumu, un par to, vai pārdevējs ir profesionāls vai cits patērētājs. Jau no paša sākuma vajadzētu būt skaidram, kas ir atbildīgs un kādi tiesību akti ir piemērojami.

Tā dēvētais “uz patērētājiem orientētais jaunais kurss” arī nodrošinās lielāku pārredzamību tiešsaistes meklēšanas rezultātos. Lietotāji tiks informēti par to, vai augstais produktu vai pakalpojumu reitings meklēšanas rezultātos ir saistīts ar apmaksātu izvietošanu.

Patērētāju tiesības tiks nostiprinātas arī “bezmaksas” digitālo pakalpojumu jomā — līgumos, par kuriem netiek maksāta nauda, bet kuri ļauj tirgotājiem izmantot patērētāju personas datus. Tāpat kā patērētāji var divu nedēļu laikā atcelt tiešsaistes līgumus par apmaksātiem digitālajiem pakalpojumiem, viņi varēs arī atcelt līgumus, kuru pamatā ir personas datu izmantošana. Tas parasti attiektos uz mākoņglabāšanas pakalpojumiem, sociālajiem medijiem vai e-pasta kontiem.

Lai gan tiešsaistes tirdzniecības vietas ir uzlabojušas izvēles iespējas un samazinājušas cenas patērētājiem, arvien vairāk pārdevēju, jo īpaši no trešām valstīm, piedāvā nedrošus vai nelikumīgus produktus. Parlaments 2020. gada novembrī pieņemtajā rezolūcijā aicināja pastiprināt pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi ES tirgotie ražojumi ir droši — neatkarīgi no tā, vai tie tiek pārdoti tiešsaistē vai bezsaistē, vai ražoti ES vai ārpus tās, tostarp attiecībā uz produktiem, kas satur jaunas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu. Šajā nolūkā EP deputāti aicina nodrošināt labāku tirgus uzraudzību, lielāku kontroli un lielāku atbildību tiešsaistes tirdzniecības vietām, kā arī prasa piemērot vienādus noteikumus uzņēmumiem, kas pārdod produktus ES neatkarīgi no uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

Vairāk: uzziniet, kā Parlaments ir uzlabojis jūsu digitālo dzīvi un novērsis šķēršļus, kas kavē iepirkšanos tiešsaistē.

Kolektīvā tiesiskā aizsardzība visās ES valstīs:

Noteikumi, kas ļauj patērētāju grupām, kurām nelikumīgas prakses rezultātā nodarīts kaitējums, iesniegt kolektīvas prasības un pieprasīt kompensāciju, attieksies uz visām ES valstīm. Lai pieprasītu masveida kompensāciju, aizstāšanu vai labošanu, būs iespējams organizēt vienu pārstāvības prasību tādu patērētāju vārdā, kas ir no vairākām ES valstīm.

Tiesības pieprasīt finansiālu kompensāciju vai līgumu izbeigšanu negodīgas komercprakses gadījumā tiks saskaņotas visā Savienībā.

Atturošāki sodi

ES patērētāju aizsardzības iestādēm ne vienmēr ir pietiekamas iespējas sodīt par praksi, kas rada “masveida kaitējuma situācijas”, kuras skar lielu skaitu patērētāju visā ES, un sankciju līmenis atšķiras un bieži vien ir pārāk zems, lai tām būtu atturoša ietekme. Lai atrisinātu šo problēmu, nacionālajām patērētāju aizsardzības iestādēm tiktu piešķirtas pilnvaras koordinētā veidā piemērot efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.

Divējādas kvalitātes produktu apkarošana

Tiesību aktos tiks risināts arī jautājums par divējādas kvalitātes produktiem — ja preces tiek tirgotas ar vienādu zīmolu, bet to sastāvs vai īpašības atšķiras. Tādā veidā patērētājiem tiek likts domāt, ka viņi pērk vienādus produktus, lai gan patiesībā tā nav. Tā kā pētījumi liecina par šādu praksi pārtikas nozarē, EP deputāti vēlas, lai divējādas kvalitātes problēma tiktu iekļauta negodīgas komercprakses melnajā sarakstā.

Vairāk: EP deputāti vēršas pret negodīgu pārtikas praksi.

Turpmākie soļi

Padome šos noteikumus apstiprināja 2019. gada 8. novembrī, un ES valstīm pasākumi ir jāpiemēro no 2022. gada 28. maija.

Lai labāk regulētu strauji augošo digitālo pakalpojumu vidi, tostarp tiešsaistes platformas un tirdzniecības vietas, Eiropas Komisija paziņoja, ka tā līdz 2020. gada beigām ierosinās jaunu Digitālo pakalpojumu aktu. Parlaments 2020. gada 20. oktobrī pieņēma ieteikumus, tostarp par pasākumiem cīņai pret negodīgiem vai krāpnieciskiem tirgotājiem, kas tiešsaistē pārdod viltotus, nelikumīgus vai nedrošus produktus.