Paplašinātas ES pircēju tiesības attiecībā uz tiešsaistes un bezsaistes pirkumiem (video) 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlaments apstiprināja jaunus noteikumus, lai nodrošinātu patērētāju tiesības neatkarīgi no tā, vai viņi pērk materiālās vai digitālās preces, veikalā vai tiešsaistē.

Eiropas Parlaments 26. martā apstiprināja jaunus noteikumus ar mērķi ieviest papildu garantijas patērētāju tiesību ievērošanai, ar iespēju saņemt kompensāciju gadījumā, ja tiek pārdota bojāta vai nekvalitatīva prece, un saskaņot dalībvalstu tiesību normas ar direktīvas uzstādījumiem, lai nodrošinātu pārdevējiem vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā ES.


Digitālais saturs

Jaunās tehnoloģijas, kas nemitīgi attīstās, radīja nepieciešamību izstrādāt jaunus noteikumus par digitālā satura piegādes līgumu aspektiem. Šobrīd vairākās dalībvalstīs nav skaidri definēti noteikumi, kas reglamentē digitālā satura, piemēram lietotņu, mūzikas vai spēļu, pārdošanu. Patērētāji saskaras ar grūtībām, mēģinot skaidrot, kā jārīkojas, ja kāda no iegādātām precēm nedarbojas vai tiek konstatēts defekts.

Jaunie noteikumi paredz digitālos līgumus visos gadījumos, gan ja tie attiecas uz abonēšanu (piemēram, mūzikas straumēšanas pakalpojums), gan uz vienreizēju pirkumu (piemēram, spēle viedtālrunī). Patērētāja intereses tiek aizsargātas ne tikai tad, kad tiek samaksāta nauda, bet arī tad, ja viņi norēķinās par saņemto pakalpojumu vai produktu, sniedzot savus personas datus, kā tas šobrīd bieži tiek praktizēts sociālajos tīklos.

Patērētājam būs tiesības uz cenas samazināšanu vai saņemt kompensāciju 14 dienu laikā, ja problēma netiek atrisināta saprātīgā laikā.


Materiālās preces

Ja programmatūra ir iebūvēta iegādātajā produktā, šobrīd pārdošanā pieejamās viedās ierīcēs (piemēram, viedais ledusskapis), pircēja tiesības noteiktas direktīvā par preču pārdošanas līgumu aspektiem.

Jaunie noteikumi attieksies uz gadījumiem, ja materiālā prece iegādāta tiešsaistē vai bezsaistē jebkurā ES dalībvalstī. Noteikumu mērķis ir sasniegt vienādu aizsardzības līmeni visās ES dalībvalstīs, nodrošinot ES kvalitātes standartus. Uzlabojot patērētāju uzticību un nodrošinot noteiktu juridisko ietvaru uzņēmumiem, paredzams, ka direktīva veicinās pārrobežu tirdzniecību arī mazajiem uzņēmumiem.

Pircējiem visā ES būs tiesības divu gadu laikā pēc preces iegādes vērsties pie pārdevēja situācijā, ja tika pārdota nekvalitatīva vai bojāta prece, vai defekts konstatēts vēlāk, neatkarīgi no tā, vai attiecīgais produkts ir lietojumprogramma vai veļas mašīna.

Turklāt jaunie noteikumi dubulto paredzēto laiku, kurā patērētājs ir tiesīgs pieprasīt bez maksas salabot vai nomainīt nekvalitatīvo preci, nesniedzot papildu pierādījumus. Tas nozīmē, ka, ja defekts parādās viena gada laikā pēc preces iegādes vai piegādes, tiek uzskatīts, ka tas jau pastāvēja iegādes brīdī: pircējam nebūs jāpierāda, ka produktam, digitālajam saturam vai pakalpojumam attiecīgais defekts bija jau iegādes momentā.

Eiropas Padome apstiprināja direktīvas 15. aprīlī. Dalībvalstīm būs divi gadi, lai iestrādātu jaunos noteikumus nacionālajos tiesību aktos.