Koronavīruss: Parlaments apstiprināja 37 miljardus eiro krīzes pārvarēšanai 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

ES virzīs 37 miljardus eiro cīņai pret koronavīrusa krīzi ©Antic/AdobeStock.  

EP deputāti 26. marta plenārsēdē nobalsoja par investīciju iniciatīvu, kas dos dalībvalstīm pieeju 37 miljardiem eiro no ES struktūrfondiem koronavīrusa krīzes pārvarēšanai.

Eiropas Komisijas ierosinātais priekšlikums ir būtisks faktors ES atbildē uz pandēmijas uzliesmojumu, un Eiropas Parlaments to ir izskatījis steidzamības kārtībā.

No kurienes tiek iegūti līdzekļi?


Lēmums paredz mobilizēt līdzekļus no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondi), kas atbalsta reģionu, zvejnieku un sociālās politikas jomas darbību, piemēram, atlaisto darba ņēmēju pārkvalificēšana.


Katru gadu dalībvalstis saņem naudu no šiem fondiem kā projektu priekšfinansējumu. Ja daļa no piešķirtā priekšfinansējuma apjoma netiek izmantota, tā nākamajā gadā ir jāatmaksā ES budžetā.

ES valstīm 2020. gadā būtu jāatmaksā saņemtais, bet neizmantotais priekšfinansējums gandrīz 8 miljardu eiro apmērā, tāpēc Eiropas Komisija ierosināja paturēt šos līdzekļus un izmantot to jauniem projektiem, kas palīdzēs novērst koronavīrusa krīzes sekas.


Daļu no projektiem paredzētiem līdzekļiem nodrošinās dalībvalstis, bet atlikusi daļa tiek līdzfinansēta no ES fondiem. Izmaksu apjoms, ko paredzēts segt no ES budžeta, ir atšķirīgs - ja projekts attiecas uz mazāk attīstītu reģionu, ES līdzfinansējums sasniedz 85% no kopējās summas.


Neizmantotais priekšfinansējums, ko dalībvalstīm ir atļauts paturēt, ļaus tām tagad nosegt savu daļu projektos daudz lielākā apmērā, pārējos līdzekļus saņemot no ES budžeta.


Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm, ņemot vērā dalībvalstu vidējās līdzfinansējuma likmes, šie aptuveni 8 miljardi eiro varētu tikt papildināti ar ES budžeta līdzfinansējumu aptuveni 29 miljardu eiro apmērā. Tas kopā ļautu piesaistīt kopējo ES budžeta atbalstu 37 miljardu eiro apmērā, ko varēs izmantot ieguldījumiem visā ES.


8 miljardi eiro būs jāatgriež, noslēdzot programmas saskaņā ar 2014. - 2020. gada budžetu, kas aptuveni varētu būt 2025. gadā.

Parlaments veic steidzamus pasākumus


Eiropas Komisijas priekšlikums, kas tika publicēts 13. martā, ir jāapstiprina Parlamentam un Padomei. Tas tika izskatīts steidzamības kārtā EP Reģionālās attīstības komitejā (REGI). Steidzama apspriešana, saskaņā ar EP Reglamenta 163. pantu, ļauj balsot plenārsēdē bez ziņojuma vai pamatojoties uz atbildīgās komitejas mutisku ziņojumu.


EP Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Younous Omarjee (GUE/NGL, Francija) pēc Komisijas priekšlikuma saņemšanas 17. martā sacīja: “Mums ir jāreaģē pēc iespējas ātrāk, novirzot visus kohēzijas politikā pieejamos līdzekļus, lai mazinātu koronavīrusa epidēmijas izraisīto katastrofālo situāciju. Jebkāda kavēšanās izraisītu lielāku cilvēku upuru skaitu un papildu grūtības Eiropas reģioniem, uzņēmumiem un iedzīvotājiem.”


Ārkārtas plenārsēdē Parlaments apstiprināja arī citus priekšlikumus koronavīrusa krīzes pārvarēšanai, tostarp par priekšlikumu dot iespēju dalībvalstīm, kas saskaras ar ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā, pieteikties atbalstam no ES Solidaritātes fonda.

Pirms pieņemtie pasākumi varēs stāties spēkā, tie vēl oficiāli jāapstiprina Padomei.