Jauni noteikumi kolektīvās finansēšanas veicināšanai Eiropas Savienībā  

 
 

Kopīgot šo lapu: 

©AdobeStock/Arpad Nagy-Bagoly  

Jauni ES noteikumi uzlabos Eiropas kolektīvās finansēšanas platformu iespējas atbalstīt jaunuzņēmumus un ieguldītājus.

5. oktobrī Eiropas Parlaments apstiprināja jaunus noteikumus, saskaņā ar kuriem kolektīvās finansēšanas platformas bez grūtībām varēs sniegt pakalpojumus ES vienotajā tirgū. Šie noteikumi ļaus piesaistīt vairāk potenciālo ieguldītāju, kas vēlas atbalstīt jaunuzņēmumus, inovatorus un mazus uzņēmumus, turklāt ieguldītājiem būs lielāka projektu izvēle un labāka aizsardzība.

Kolektīvās finansēšanas platformām, kas darbojas vairākās ES valstīs, tā vietā, lai ievērotu katras valsts atšķirīgos noteikumus, būs jāievēro tikai viens pamatnoteikumu kopums — jaunā regula. Ar regulu saistītā direktīva uzlabos mazo uzņēmumu piekļuvi finansējumam. Noteikumi attieksies uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ik gadu par katru projektu piesaista līdz 5 miljoniem eiro.

Kāpēc ir vajadzīgi ES tiesību akti kolektīvās finansēšanas jomā?

Spēkā esošie valstu kolektīvās finansēšanas noteikumi nav saskaņoti, proti, tie nesniedz juridisko noteiktību un to dēļ ieguldītājiem zūd vēlme atbalstīt projektus ārvalstīs, savukārt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem — piedāvāt pārrobežu pakalpojumus.

Šie noteikumi ierobežo iespējas uzņēmumiem, kuriem noderētu ieguldījumi no liela cilvēku skaita, jo īpaši, ja šie uzņēmumi darbojas mazākos tirgos.

Komisijas 2015. gada ziņojumā tika konstatēts, ka 2013. un 2014. gadā kolektīvās finansēšanas projekti tika īstenoti visās dalībvalstīs (28 ES dalībvalstīs) un 206 908 projekti piesaistīja kopumā 2,3 miljardus eiro. Taču ziņojumā arī norādīts, ka no 2013. gadā piesaistītajiem līdzekļiem vien 8,5 % bija paredzēti pārrobežu projektiem, bet no 2014. gadā piesaistītajiem līdzekļiem — vien 7,3 %.

Kā jaunie noteikumi aizsargās ieguldītājus?

Viens no galvenajiem kolektīvās finansēšanas riskiem ir tas, ka ieguldītāji nereti pieņem lēmumus, balstoties nevis uz datiem, bet gan emocijām. Ieguldītāji nerēķinās ar tādām bieži sastopamām problēmām kā mazu uzņēmumu bankrots vai kavēta preču piegāde.

Jaunie noteikumi paredz, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji skaidri informē klientus par katra projekta potenciālajiem finanšu riskiem. Projekta īpašniekam vai kolektīvās finansēšanas platformai jāsagatavo ieguldītājiem paredzēts informatīvs dokuments par ieguldīšanu attiecīgajā projektā.

Kas ir kolektīvā finansēšana?

Jaunuzņēmumiem un inovatīviem uzņēmumiem bieži vien neizdodas saņemt finansējumu tradicionālā ceļā, piemēram ar bankas aizņēmumu.

Ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju starpniecību uzņēmumi var atrast vairākus mazos ieguldītājus un piesaistīt no tiem līdzekļus. Šim nolūkam parasti izmanto digitālās platformas.

Turpmākie soļi

Jaunos noteikumus Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem sāks piemērot vienu gadu pēc to publicēšanas “ES Oficiālajā Vēstnesī”.