“Apvārsnis Eiropa”: kā ES investē zinātnē (infografikas) 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

ES pētniecības programma turpinās atbalstīt zinātnes atklājumus ar mērķi veicināt atveseļošanos pēc Covid-19 un ES zaļo un digitālo pārveidi.

Horizon Europe: kā tas darbojas  

“Apvārsnis Eiropa” ir ES pētniecības un inovācijas finansēšanas programma, kuras budžets 2021.–2027. gadam pārsniedz 95 miljardus euro. Sarunās par ES ilgtermiņa budžetu EP deputāti programmai nodrošināja vēl papildu 4 miljardus euro. Mūsu infografikā uzziniet, ko tad finansē no budžeta.


Galvenie mērķi ir stiprināt zinātni un tehnoloģijas, veicināt rūpniecības konkurētspēju un Eiropas Savienībā īstenot ilgtspējīgas attīstības mērķus.


Covid-19 pandēmija ir skaidri apliecinājusi, ka pētniecība un inovācija ir ekonomikas atveseļošanas virzītājspēki. ES iepriekšējās finansēšanas programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros koronavīrusa pētniecības projektiem izdevās mobilizēt simtiem miljonu euro. No jaunās programmas arī turpmāk tiks atbalstīta pētniecība veselības jomā un palīdzēts ES veselības aprūpes sistēmām sagatavoties nākotnē iespējamām krīzēm.


No jaunās ES pētniecības finansēšanas programmas tiks atbalstīta digitālā un zaļā pārkārtošanās, jo īpaši palīdzot dekarbonizēt rūpniecību, samazināt atkarību no fosilā kurināmā un nodrošināt, ka Covid-19 atveseļošanas plānā par prioritāti tiek noteikts klimats. Paredzēts arī īpašs piešķīrums radošajām un kultūras nozarēm, kuras smagi skārusi pandēmija. Pētniecības programma būs vērsta uz piecām prioritārām jomām:

  • Palīdzēt Eiropai ātrāk sagatavoties klimata pārmaiņu ietekmei un kļūt noturīgai
  • Atrast iespēju izdziedēt vēzi
  • Līdz 2030. gadam par klimatneitrālām padarīt 100 pilsētas
  • Atjaunot mūsu okeānus un ūdens resursus
  • Līdz 2030. gadam panākt veselīgu augšņu 75 % īpatsvaru
Apvārsnis Eiropa: kā tiks ieguldīts tās budžets  

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” budžets ir sadalīts četros pīlāros. No pirmā pīlāra atbalsta un stiprina Eiropas pētniecības un inovāciju jomu. Otrais pīlārs nodrošina finansējumu zinātnei, kas risina ar piecām prioritārajām jomām saistītas globālas problēmas. No trešā pīlāra atbalsta uz pētniecību orientētu uzņēmējdarbību, savukārt ceturtais pīlārs finansē pētniecības tīklus un sadarbību.


Arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT) un Eiropas Inovācijas padomi (EIC) finansē no programmas “Apvārsnis Eiropa”. EIT palīdz mazināt plaisu starp pētniecību un tirgu, tādējādi sekmējot Eiropas inovācijas spēju. EIC mērķis ir atbalstīt principiāli jaunas tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, veidojot jaunus tirgus un paplašinoties starptautiskā mērogā.