ES lietas 

Produkti šajā kategorijā 

Fotoattēls: Eiropas Savienības karogi.        

ES lietas 
 

EP deputāti uzņēmās vadošo iniciatīvu domu apmaiņas procesā par to, kā ES būtu jāreaģē uz mūsdienu izaicinājumiem, lai risinātu jautājumus migrācijas, ekonomikas un drošības jomās.