Iesaistot jauniešus Parlamenta darbā 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

EYE2014 dalībnieki prezentē savas idejas Eiropas Parlamentā Briselē  

Jaunieši ir mūsu nākotne, bet, vai mēs pietiekami ieklausāmies viņu idejās? Eiropas Parlaments uzskata, ka nepieciešams to darīt vairāk, 2014. gada maijā uzaicinot 6 tūkstošus jauniešu piedalīties Eiropas Jaunatnes dienās (EYE2014) un dalīties ar savām idejām Eiropas nākotnes uzlabošanai. Daži no šiem jauniešiem šogad ieradās Eiropas Parlamentā Briselē, lai veiksmīgākās idejas prezentētu Parlamenta deputātiem.

2014. gada 2. decembrī notika pirmā jauniešu un EP deputātu tikšanās Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā. 2015. gada janvārī notika vēl sešas tikšanās Konstitucionālo jautājumu komitejā, Kultūras un izglītības komitejā, Ārlietu komitejā, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā.


Prezentētās idejas skāra daudz jauniešiem svarīgus jautājumus, piemēram, balsošanas vecumu, interneta pieejamību, atkritumu pārstrādi, imigrāciju un Eiropas vērtības. Taču galvenā diskusiju tēma bija jauniešu bezdarbs. Jaunieši EP deputātiem sacīja, ka nepieciešama izglītības sistēma, kas ļauj studentiem vieglāk iekļauties darba tirgū, kā arī viņi vēlētos lielāku atbalstu kvalificētas prakses iegūšanai. Tika runāts arī par drošību un ārlietām, aicinot pastiprināt drošības sistēmas un labāk sadarboties valstu starpā, lai novērstu gan iekšējos, gan ārējos draudus.


Šeit uzzināsiet vairāk par apspriestajām tēmām un šeit varat noskatīties visu tikšanos videoierakstus.