‘’Brexit’’: Apvienotā Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu tiesību aizsardzība 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Izstāšanās līgums aizsargā ES pilsoņus Apvienotajā Karalistē un Lielbritānijas pilsoņus citās ES valstīs, kā arī viņu ģimenes.  

Eiropas Parlaments cīnās, lai aizsargātu ES un Lielbritānijas iedzīvotāju tiesības pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES.

Eiropas Parlaments 29. janvārī ar 683 balsīm par, 49 pret un 13 atturoties apstiprināja Lielbritānijas izstāšanās nolīgumu.

Kaut arī tikai nedaudziem no Lielbritānijā dzīvojošiem ES pilsoņiem bija tiesības piedalīties referendumā par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, taču gaidāmais “Brexit” tieši viņus varētu skart vistiešāk. Jaunā “Brexit” vienošanās, kura tika panākta 2019. gadā, aizsargā ES pilsoņus Apvienotajā Karalistē un Lielbritānijas pilsoņus citās ES valstīs.

EP deputāti 15. janvārī pieņēma rezolūciju, kurā uzsver, ka, lai saņemtu Eiropas Parlamenta piekrišanu Lielbritānijas izstāšanās līgumam, nepieciešams nodrošināt pilsoņu tiesību aizsardzība.

Pēc rezolūcijas pieņemšanas Parlamenta “Brexit” koordinācijas grupas vadītājs Gijs Ferhofštats (Guy Verhofstadt) Londonā tikās ar “Brexit” ministru Stīvenu Bārkliju, kurš eiroparlamentārietim sniedza nepieciešamos paskaidrojumus. Lielbritānijas iestādes šobrīd izvērtē iespēju ES pilsoņiem, kas ieguvuši pastāvīgas uzturēšanās statusu, izdrukāt veidlapu, kas apliecina viņu statusu, kā to ir pieprasījis Eiropas Parlaments. Gijs Ferhofštatam tika arī apliecināts, ka netiks īstenota automātiska deportācija to ES pilsoņu, kuri vēl nav iesnieguši pieteikumu. Viņiem būs iespēja pieprasīt izskatīt savu lietu un iegūt pastāvīgas uzturēšanās statusu.

Lai gan izstāšanās līgums nodrošina gan britu, gan ES pilsoņu tiesības turpināt strādāt un dzīvot valstī, kurā viņi dzīvo šobrīd, tomēr vēl ir jāatrisina vairāki būtiski jautājumi.

Nākamais solis ir vienoties par līgumu par nākotnes attiecībām starp ES un Apvienoto Karalisti. Līgums aptvers visas jomas sākot no tirdzniecības līdz sadarbībai tādos jautājumos kā vide un terorisms. Tas attieksies arī uz veselības apdrošināšanu ES pilsoņiem, kuri dzīvo Lielbritānijā, un britiem, kas dzīvo ES.

Eiropas Parlamenta prioritāte vienmēr ir bijusi pilsoņu tiesību aizsardzība. EP 2017. gada aprīlī pieņēma savu nostāju, kurā deputāti uzsvēra, cik svarīgi ir nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem ES pilsoņiem un Lielbritānijas pilsoņiem, kas dzīvo ES. Pieņemtā nostāja sniedza vadlīnijas sarunām starp ES un Lielbritāniju.

Eiropas Parlamentam ir izšķiroša loma lēmumu pieņemšanā par sarunu iznākumu. Vairāk par Eiropas Parlamenta lomu lasīt šeit. Kopš tā laika ir pieņemtas vairākas Eiropas Parlamenta rezolūcijas un ‘’Brexit’’ koordinācijas grupas paziņojumi, kuros atkārtoti uzsvērts, ka svarīgi ir aizsargāt iedzīvotāju tiesības.