Eiropas Parlaments piedāvā savu redzējumu deputātu skaita sadalījumam 2019. gada vēlēšanās 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Cik deputātu pēc nākamajām vēlēšanām pārstāves katru ES valsti Eiropas Parlamentā? Ņemot vērā Brexit, ir gaidāmas izmaiņas vietu sadalījumā.

EP priekšlikumā tiek ierosināts samazināt kopējo deputātu vietu skaitu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, taču atsevišķām ES dalībvalstīm būtu jāpiešķir papildus vietas.

 

Šobrīd Eiropas Parlamentā ir 751 vieta, kas ir maksimālais skaits, ko pieļauj ES līgumi. EP Konstitucionālo jautājumu komiteja ierosina, ka pēc Brexit 27 no 73 pašlaik esošajām Apvienotās Karalistes vietām jāpārdala citām valstīm, bet atlikušās 46 vajadzētu saglabāt rezervē Viseiropas vēlēšanu sarakstam vai gadījumam, ja nākotnē notiks ES rindu paplašināšanās. Tātad kopā pēc 2019. gada vēlēšanām Eiropas Parlamentā varētu būt 705 deputāti.

 

Vietu sadalījums: bez zaudētājiem

 

EP  piedāvātais vietu sadalījums nodrošina to, ka neviena valsts nezaudēs savas vietas, bet dažas iegūs papildus vietas, lai nodrošinātu pārstāvību, kas balstīta demogrāfiskajos rādītājos.

 

Priekšlikumā ņemts vērā dalībvalstu iedzīvotāju skaits un tiek ievērots "pakāpeniskas proporcionalitātes princips". Tas nozīmē, ka valstīm, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks, jābūt mazākam deputātu skaitam EP nekā valstīm ar lielāku iedzīvotāju skaitu.

Pēc Brexit varētu mainīties deputātu skaits Eiropas Parlamentā  

Viseiropas saraksts

 

Tāpat EP priekšlikumā tiek piedāvāta iespēja izveidot kopēju vēlēšanu apgabalu visā ES teritorijā, kurā varēs balsot par velēšanu sarakstiem ar papildus vietām, kas piešķirtas katrai valstij.  Ziņojumā ierosināts, ka Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, kuri tiks ievēlēti, izmantojot šos Eiropas mēroga sarakstus, jābūt pielīdzinātam ES dalībvalstu skaitam.

 

Taču, lai kas šāds būtu iespējams, nepieciešama ES vēlēšanu likuma reforma

 

Pašlaik nav precīzas formulas, kas noteiktu EP deputātu skaitu katrā valstī,  ir tikai  daži vispārīgi principi, kas izklāstīti Līguma par Eiropas Savienību 14. pantā. Tas nozīmē, ka par vietu sadalījumu ES valstu vadītājiem jāvienojas pirms katrām EP vēlēšanām.

 

Nākamie soļi

 

Par šo priekšlikumu EP deputāti balsos februāra plenārsesijā, un, kad tas būs izdarīts, priekšlikums tiks iesniegts ES valstu vadītājiem. Lai šī ideja stātos spēkā, nepieciešama vienbalsīga ES valstu vadītāju piekrišana.