Jauns ES lobistu reģistrs: “Cilvēkiem ir tiesības uz pārredzamību” 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Parlaments kopā ar Komisiju un Padomi piedalās sarunās par ES Pārredzamības reģistra atjaunināšanu, kas jāveic, lai būtu vieglāk noskaidrot, kas nodarbojas ar lobēšanu ES.

Sarunas starp trim iestādēm sākās 2018. gada aprīlī, un to mērķis ir izveidot Padomei, kā arī Komisijai un Parlamentam paredzētu obligātu reģistru.

Kopš 2011. gada Parlaments un Komisija kopīgi ir uzturējuši publisku reģistru, t. i., Pārredzamības reģistru. Ar šo reģistru tika aizstāti iepriekšējie atsevišķie reģistri, no kuriem Parlamenta reģistrs tika izveidots 1995. gadā. Padome kopš 2014. gada ir pašreizējās shēmas novērotāja.

 “Mēs pieņemam iedzīvotājiem paredzētus tiesību aktus. Tāpēc viņiem neapšaubāmi ir tiesības sagaidīt, ka mēs nodrošināsim pārredzamību”, uzskata Sylvie Guillaume (S&D, Francija), kas kopā ar Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju Danuta Hübner (EPP, Polija) vada sarunas Parlamenta vārdā.

Mērķis ir pārskatīt noteikumus, lai tie būtu tādi, kas padara lēmumu pieņemšanas procesu vēl atklātāku sabiedrībai. Tādā veidā būtu jāpalielina sabiedrības uzticēšanās šim procesam. Kā uzskata Danuta Hübner: “Ja iedzīvotājiem ir vairāk informācijas par to, kā Eiropa darbojas, viņi var arī veidot šo piederības sajūtu un justies atbildīgi par Eiropu.”