Eiropas Parlamenta septiņas politiskās grupas 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlamentā ir 705 vietas. Aicinām iepazīties ar vietu sadalījumu un uzzināt, kādās politiskās grupās darbojas ievēlētie deputāti.

EP deputātiem jāizšķiras, kurai politiskai grupai pievienoties. EP politiskajās grupās, ko mēdz saukt par frakcijām, apvienojas deputāti no dažādām valstīm, kuriem ir kopīga politiskā piederība un pārliecība.

Saskaņā ar Parlamenta noteikumiem, lai politiskā grupa tiktu oficiāli atzīta, tajā ir jābūt vismaz 23 EP deputāti, kas ievēlēti vismaz no septiņām dalībvalstīm. Deputāts var pievienoties tikai vienai politiskajai grupai vai pieņemt lēmumu darboties Parlamentā kā neatkarīgais deputāts, ko dēvē par ‘’pie politiskajām grupām nepiederošais deputāts’’ (vai ‘’NI’’, saīsinājums no franču non-inscrits). Esošajā EP sasaukumā 45 deputāti nav pievienojušies nevienai no parlamentā eksistējošām politiskajām grupām.

Sasaukuma laikā politiskās grupas var tikt izveidotas jebkurā brīdī. Pašreiz septiņas politiskās grupas atbilst nepieciešamajiem kritērijiem.

Politiskajām grupām ir noteiktas priekšrocības, piemēram, lielāka ietekme, nosakot EP darbakārtību, lielāks uzstāšanas laiks plenārsēdēs, plašākas biroja telpas, vairāk darbinieku un lielāks budžets pasākumu organizēšanai un komunikācijai. Politiskās grupas arī lemj par parlamentāro komiteju un Parlamenta delegāciju sastāvu.

Aicinām iepazīties ar EP devītā sasaukuma vietu sadalījumu politisko grupu dalījumā 2022. gada 22. novembrī (grupas norādītas samazināšanās secībā):


Politiskā grupa

Priekšsēdētājs vai priekšsēdētaja vietnieks

Deputātu skaits

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa, ETP

(Group of the European People's Party, EPP)

Manfred Weber (Vācija). Šis ir deputāta 4 mandāts Eiropas Parlamentā. M. Vēbers vada ETP grupu kopš 2014. gada.

176

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa, S&D

(Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D)

Iratxe García (Spānija). EP deputāte kopš 2004. gada.

144

Politiskā grupa ''Renew Europe''

Stéphane Séjourné (Francija). 

101

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

(Group of the Greens/European Free Alliance, Greens/EFA)

Līdzpriekšsēdētāji Terry Reintke (Vācija) un Philippe Lamberts (Beļģija). S. Kellere, EP deputāte kopš 2014. gada, tika ievēlēta par Grupas līdzpriekšsēdētāju 2016. gadā. F. Lamberts, EP deputāts kopš 2009. gada, tikai iecelts Grupas līdzpriekšsēdētāja amatā 2022. gadā.

71

Identitātes un demokrātijas grupa, ID

(Identity and Democracy Group, ID)

Marco Zanni (Itālija). EP deputāts kopš 2014. gada.

63

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa, EKR

(European Conservatives and Reformists, ECR)

Ryszard Legutko (Polija).

63

Kreiso spēku grupa

(The Left)

Līdzpriekšsēdētāji Martin Schirdewan (Vācija) un Manon Aubry (Francija). 

38Plašāka informācija par politiskajām grupām, esošajā un iepriekšējos sasaukumos, pieejama EP vēlēšanu rezultātu mājaslapā.