Kas slēpjas aiz Eiropas Parlamenta kalendāra krāsām? 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlamenta aktivitāšu kalendārs.  

Sarkans, zils, sārts un tirkīza krāsa...Nē, tā nav varavīksne, bet gan Eiropas Parlamenta aktivitātes, kas ir iezīmētas dažādās krāsās.

Lai palīdzētu labāk orientēties Parlamenta darba kartībā, Parlamenta darba nedēļas kalendārā ir iezīmētas dažādās krāsās un katra no tām apzīmē konkrētas aktivitātes. Aicinām iepazīties ar īsu ceļvedi par notikumiem atbilstošām kalendāra krāsām, kas noteiks jaunievēlēto deputātu darba kartību turpmākos piecus gadus.


Zils: politisko grupu sanāksmes

Nedēļās, kas kalendārā atzīmētas ar zilu krāsu, Eiropas Parlamenta deputāti tiksies ar savas politiskās grupas biedriem, lai apspriestu jautājumus, tai skaitā savu nostāju attiecībā uz ierosinātajiem tiesību aktiem, kas tiks izskaitīti plenārsēdē.

Parlamenta politiskajās grupās apvienojušies deputāti no dažādām dalībvalstu politiskajām partijām, kurus vieno kopēja politiskā nostāja un piederība. Lai izveidotu politisko grupu, tajā ir jābūt vismaz 25 deputātiem no vismaz 7 dalībvalstīm, katrs deputāts var darboties tikai vienā politiskajā grupā.


Sārts: komiteju sanāksmes

Nedēļās, kas kalendārā atzīmētas ar sārtu krāsu, notiek Parlamenta komiteju sēdes, kas norisinās atklāti un tiek pārraidītas tiešraidē.

EP deputāti darbojas vienā vai vairākās Parlamenta komitejās, kurās tiek lemts par noteiktu Eiropas politikas jomu, sākot no ārlietām un monetārajiem jautājumiem, līdz vienlīdzībai, izglītībai un kultūrai. Katrā komitejā tiek pastāvētas visas politiskās grupas.

Komiteju sanāksmēs deputāti, kuri pārstāv dažādas politiskās grupas, izskata Komisijas iesniegtos likumprojektus, veic tajos grozījumus un sagatavo ziņojumus, kurus iesniedz izskatīšanai plenārsesijā.


Sarkans: plenārsesijas

Viss iepriekš paveiktais darbs, ko deputāti veic zilo un sārto nedēļu laikā, rezultējās Parlamenta plenārsesijās, kas kalendārā atzīmētas ar sarkanu krāsu. Sēdes notiek Strasbūrā un Briselē.

Plenārsesijas laikā EP deputāti piedalās debatēs un pieņem svarīgus lēmumus, apstiprinot, grozot vai, dažreiz, noraidot sagatavotos tiesību aktus. Plenārsesijā izskatītie jautājumi skar plašu politiku jomu spektru, sākot no tirdzniecības un migrācijas, līdz vides jautājumiem un budžetam.


Tirkīza krāsa: Parlamenta ārējie pasākumi

Nedēļās, kas kalendārā atzīmētas ar tirkīza krāsu, deputāti strādā ārpus savas ierastās darba vietas. Viņi var doties uz saviem vēlēšanu apgabaliem, lai tiktos ar vēlētājiem, vai arī kādas Parlamenta delegācijas sastāvā dodas oficiālās vizītēs uz valstīm, kuras nav ES sastāvā, un tiekas tur ar vietējiem parlamentāriešiem.