Laiks demokrātiskai izvērtēšanai: komisāra amatu kandidātu uzklausīšana 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Katru komisāra amata kandidātu novērtē Parlamenta komiteja, kas atbildīga par kandidāta paredzamo darbības jomu.  

Pirms ES izpildinstitūcijas - Komisijas apstiprināšanas, Parlaments rīko publiskas uzklausīšanas, lai novērtētu katra komisāra atbilstību amatam un paredzamai darbības jomai.

Vairāk nekā 200 000 000 balsstiesīgo Eiropas pilsoņu piedalījās Eiropas vēlēšanās 23. - 26. maijā, lai ievēlētu deputātus, kuri pārstāvēs viņu intereses nākamajos piecos gados. Ievēlot deputātus, pilsoņi deleģēja viņiem plašas pilnvaras un atbildību lēmumu pieņemšanā, tai skaitā, lai apstiprinātu jauno Eiropas Komisiju un izvērtētu tās izvirzīto komisāru kompetences un atbilstību amatam. Ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti uzklausa komisāra amata kandidātu idejas un izvērtē viņu gatavību sasniegt konkrētus mērķus pilsoņiem svarīgajos jautājumos.

2019. gada jūlijā EP deputāti ievēlēja Urzulu fon der Leienu par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju. No septembra beigām līdz novembrim deputāti izvērtēja viņas izvirzīto komisāru kandidātu kompetences un spējas izpildīt darbības programmas uzdevumus, kas tika prezentēti Eiropas Parlamentam jūlijā.


Uzklausīšanas: kā notiek process

Kad Eiropadome bija apstiprinājusi galīgo komisāra amata kandidātu sarakstu, Komisijas priekšsēdētāja atklāja savu jauno komandu - Komisāru kolēģiju, ieskaitot portfeļu sadali un katra kandidāta atbildības jomu.

Komisāru kandidāti var stāties amatā tad, ja viņi ir izturējuši Eiropas Parlamenta publiskās uzklausīšanas, kurās deputāti izvērtēja katra kandidāta kompetences un kvalifikācijas atbilstību izvirzītajam amatam.

Katra Parlamenta komiteja, kas ir atbildīga par kandidāta paredzamo darbības jomu, vada trīs stundas garu uzklausīšanu, kas tiek pārraidīta tiešraidē.

Pēc uzklausīšanas, atbildīgā Parlamenta komiteja veic kandidāta prasmju un kompetenču novērtēšanu. Komiteju sagatavotos novērtējumu ziņojumus izskata un pieņem Priekšsēdētāju konference, ko veido politisko grupu vadītāji un EP priekšsēdētājs.

Iespējams, ka izvirzītais komisāra kandidāts uzklausīšanu rezultātā tiek atsaukts, vai arī tiek mainīta komisāra kandidātam uzticēta atbildības joma. Piemēram, 2014. gadā Alenka Bratušek (kura tika izvirzīta enerģētikas portfelim) atsauca savu kandidatūru pēc Parlamenta Vides (ENVI) un Enerģētikas (ITRE) komiteju negatīvā novērtējuma.

Pēc uzklausīšanu sērijas noslēgšanas, Parlamentam jāapstiprina Komisāru kolēģija. Saņemot Parlamenta apstiprinājumu, jaunā Komisija var sākt pildīt piecu gadu termiņa pilnvaras. Šis process, savukārt stiprina topošās ES izpildvaras darbības leģitimitāti.