ES ilgtermiņa budžets: Deputāti aicina Padomi sēsties pie sarunu galda 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Deputāti mudina vairāk naudas atvēlēt jauniešiem, pētniecībai, ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai ©123RF/European Union–EP.  

EP deputāti uzsver, ka gadījumā, ja sarunas par nākamo ES daudzgadu budžetu ar Padomi tiek vēl vairāk atliktas, Komisijai jāizstrādā plāns B, lai aizsargātu ES finansējuma saņēmējus.

Ceturtdien plenārsēdē Parlaments apstiprināja jaunu rezolūcijas projektu par nākamo Daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021. – 2027. gadam, aicinot Padomi formulēt savu nostāju, lai savlaicīgi panāktu gala vienošanos.

Parlaments jau kopš 2018. gada novembra bija gatavs uzsākt sarunas, kad tas pieņēma savu nostāju un noteica prioritātes, norādot konkrētus skaitļus programmu atbalstam un priekšlikumus ES pašu resursu sistēmas reformēšanai.


Smagas sarunas, lai panāktu vienošanos

Sarunas būs sarežģītas: lai panāktu vienošanos par pašreizējo plānošanas periodu 2014. – 2020. gadam, bija nepieciešamas sarunas 18 mēnešu garumā. Tāpēc rezolūcijas projektā EP rekomendē, ka Eiropas Komisijai ir jāizveido ‘’DFS ārkārtas rīcības plāns kā “drošības spilvenu”, lai aizsargātu ES finansēšanas programmu līdzekļu saņēmējus’’, kas ļaus pagarināt pašreizējā perioda darbību, ja savlaicīgi netiek panākta vienošanās.

“Mēs nevēlamies ārkārtas rīcības plāna ieviešanu. Mēs nevēlamies plānu B, bet gan plānu A,” 24. septembrī notiekošajā Budžeta komitejas (BUDG) sēdē norādīja Margarida Marques (S&D, Portugāle). “Bet tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka šobrīd ir izveidojusies konkrēta situācija, un, ja mēs nevaram nodrošināt plānu A, mums būs jāizveido ārkārtas rīcības plāns, lai pilsoņi, uzņēmumi un organizācijas saņem paredzētos finansēšanas līdzekļus,” skaidroja deputāte.

Jan Olbrycht (ETP, Polija) un M. Marques ir līdzziņotāji par DFS izdevumu sadaļu. Kopā ar viņiem EP sarunu grupā par ES ilgtermiņa budžetu Parlamentu pārstāv divi ziņotāji par ES pašu resursiem José Manuel Fernandes (ETP, Portugāle) un Valérie Hayer (politiskā grupa ‘’Renew Europe’’, Francija), kā arī Rasmus Andresen (Zaļie/EBA, Vācija) un Budžeta komitejas priekšsēdētājs Johan Van Overtveldt (EKR, Beļģija).Jauns finansējums

Kamēr deputāte V. Hayer no politiskās grupas ‘’Renew Europe’’ komitejas sēdē uzsvēra, ka deputāti jūtas “vīlušies”, jo laika ir ļoti maz, tikmēr deputāti J. M. Fernandes un R. Andresen pauda bažas, ka Padomes galīgais priekšlikums varētu būt samazināts budžets, kas nebūs atbilstošs uzstādītajiem mērķiem un būs nepietiekams, lai atbildētu ES nākotnes izaicinājumiem.

J. Olbrycht sacīja, ka sarunas var būt vēl sarežģītākas, ja jaunā Komisija rosinās jaunas iniciatīvas, uzsverot, ka tās ir jāfinansē no jaunām apropriācijām.


Nākamie soļi

Ceturtdien 10. oktobrī plenārsēdē Briselē Parlaments debatēja un pieņēma rezolūcijas projektu. Paredzams, ka Eiropadome savu nostāju par DFS apspriedīs samita laikā, kas notiks Briselē no 17. līdz 18. oktobrim.