Nākamā Eiropas ombuda ievēlēšana 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Ombuds izmeklē administratīvas kļūdas Eiropas Savienības institūciju, struktūru, biroju un aģentūru darbā.  

Deputāti izvēlēsies vienu no pieciem kandidātiem, kuri pretendē kļūt par Eiropas ombudu uz Eiropas Parlamenta pilnvaru laiku.

Jauna Parlamenta sasaukuma sākumā deputāti uz 5 gadiem ievēlē ombudu.

Pieci kandidāti, kuri izvirzīti Eiropas ombuda amatam, tika paziņoti oktobra plenārsesijas laikā (kandidāti norādīti alfabētiskajā secībā):


  • Džusepe Fortunato (Giuseppe Fortunato), pašlaik Kampānijas reģiona ombuds no Itālijas.
  • Jūlija Lafranka (Julia Laffranque), Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese no Igaunijas.
  • Nils Muižnieks, bijušais Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs no Latvijas.
  • Pašreizējā ES ombude un bijusī žurnāliste Emīlija O’Reilija (Emily O’Reilly) no Īrijas.
  • Bijusī Eiropas Parlamenta deputāte Sesīlija Vikstroma (Cecilia Wikström) no Zviedrijas.Izvirzīšana un ievēlēšana

Lai izvirzīto kandidātu apstiprinātu atlases procesam, katram pretendentam bija jāpierāda, ka viņam vai viņai ir nepieciešamā pieredze, un izvirzīšanai viņiem bija jāsaņem vismaz 40 EP deputātu atbalsts, kuri ir ievēlēti vismaz no divām dalībvalstīm.

3. decembrī Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas (PETI) rīkotā atklātā uzklausīšanā kandidāti iepazīstinās ar savām prioritātēm.

Paredzēts, ka par jauno ombudu Parlaments balsos decembra plenārsēdē Strasbūrā. Eiropas ombuds tiek ievēlēts aizklātā balsojumā.ES ombuda kompetence

Eiropas ombuds izskata sūdzības par pārkāpumiem, ko izdarījušas ES institūcijas un citas ES struktūras. Sūdzības attiecas uz dažādiem iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar sliktu pārvaldību - negodīga rīcība, diskriminācija, nepamatota kavēšanās vai neatbilstošas procedūras. Sūdzību var iesniegt ES dalībvalstu pilsoņi un iedzīvotāji, kā arī Eiropas Savienībā reģistrētas apvienības un uzņēmumi.

Ombuds var uzsākt pārbaudi arī pēc savas iniciatīvas.

Katru gadu par savas darbības rezultātiem ombuds ziņo Eiropas Parlamentam.