Kā ES un Apvienotās Karalistes jaunās attiecības ietekmēs jūs 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

ES un Apvienotās Karalistes attiecības pēc Brexit ir mainījušās. Noskaidrojiet, ko tas nozīmēs jums.

ES un Apvienotās Karalistes attiecības pēc Brexit ir mainījušās. Noskaidrojiet, ko tas nozīmēs jums:
2020. gada 31. janvārī Apvienotā Karaliste izstājās no ES. Pirms tam pārejas perioda laikā Apvienotā Karaliste turpināja būt vienotā tirgus un muitas savienības dalībniece, un šī perioda mērķis bija dot iespēju risināt sarunas par abu pušu attiecībām nākotnē. Pēc intensīvām sarunām 2020. gada decembra beigās tika noslēgts nolīgums par ES un Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām, kuru 27. aprīlī apstiprināja Parlaments


Dzīve un darbs Apvienotajā Karalistē vai ES

Apvienotajā Karalistē dzīvojošie ES pilsoņi vai ES dalībvalstī dzīvojošie Apvienotās Karalistes pilsoņi, kas savā mītnes valstī dzīvoja pirms 2021. gada janvāra, saglabā tiesības arī turpmāk dzīvot un strādāt savā mītnes valstī, bet viņiem ir jāreģistrējas un jāsaņem uzturēšanās atļaujas attiecīgi no Apvienotās Karalistes vai dalībvalstu iestādēm.

Tiem Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kuri pirms norādītā datuma nedzīvoja kādā no ES valstīm, netiek automātiski piešķirtas tiesības dzīvot un strādāt jebkurā no ES valstīm (izņemot Īrijā, ar ko Apvienotajai Karalistei ir atsevišķa vienošanās), un šīm tiesībām var noteikt ierobežojumus. Arī viņu kvalifikācija ES valstīs vairs netiek automātiski atzīta, kā tas bija iepriekš.

Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kuri kāda iemesla dēļ vēlas uzturēties ES teritorijā uz laiku, kas pārsniedz 90 dienas, ir jāizpilda nosacījumi, kuri attiecas uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos Eiropas Savienībā. Tas attiecas arī uz Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem, kuriem ES teritorijā ir otrais mājoklis.

ES pilsoņi, kuri vēlas Apvienotajā Karalistē uzturēties ilgstoši vai strādāt, būs jāizpilda Apvienotās Karalistes valdības izvirzītie migrācijas nosacījumi, to skaitā jāpieprasa vīza.


Ceļošana

Apvienotās Karalistes pilsoņi var bez vīzas uzturēties ES teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

Tomēr Apvienotās Karalistes pilsoņi vairs nevar iziet paātrināto pasu kontroli vai muitas pārbaudi. Viņiem ir arī jāuzrāda atpakaļceļa biļete un jāpierāda, ka viņiem pietiek līdzekļu, lai segtu savas uzturēšanās izdevumus. Turklāt viņu pasei ir jābūt derīgai vismaz vēl sešus mēnešus.

ES pilsoņi var bez vīzas uzturēties Apvienotās Karalistes teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešus. Lai ieceļotu Apvienotajā Karalistē, ES pilsoņiem būs jāuzrāda derīga pase.


Veselības aprūpe

ES pilsoņiem, kas īslaicīgi uzturas Apvienotajā Karalistē, joprojām ir tiesības saņemt ārkārtas veselības aprūpi, ko nodrošina Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Ja uzturēšanās laiks pārsniedz sešus mēnešus, ir jāsamaksā veselības aprūpes piemaksa.

Pensionāriem ir tiesības saņemt veselības aprūpi savā mītnes valstī. Izdevumus mītnes valstij atlīdzina valsts, kura maksā pensiju.


“Erasmus”

Apvienotā Karaliste ir nolēmusi pārtraukt dalību apmaiņas programmā “Erasmus+” un veidot pati savu apmaiņas programmu. Tāpēc studenti no ES valstīm vairs nevar piedalīties apmaiņas programmā Apvienotajā Karalistē. Šī iespēja joprojām ir pieejama studentiem no Ziemeļīrijas.

Preču un pakalpojumu tirdzniecība

Saskaņā ar noslēgto nolīgumu preču apritei starp Apvienoto Karalisti un ES nepiemēro tarifus vai kvotas. Tomēr ir ieviesta jauna kārtību preču pārvadājumiem uz Apvienoto Karalisti un no tās, jo ir jāīsteno robežkontroles, lai pārliecinātos par preču atbilstību iekšējā tirgus noteikumiem (piemēram, vai ir ievēroti sanitārie, drošības, sociālie vai vides aizsardzības standarti) vai piemērojamajiem Apvienotās Karalistes noteikumiem. Tas nozīmē lielāku birokrātiju un papildu izmaksas. Visām ES importētajām precēm ir jāveic muitas formalitātes, kā arī jāatbilst visiem ES standartiem, tāpēc tām ir jāveic regulatīvās pārbaudes un kontroles. Šo prasību nepiemēro preču apritei starp Ziemeļīriju un ES.

Apvienotās Karalistes uzņēmumiem vairs nav automātisku tiesību sniegt pakalpojumus visā ES teritorijā. Uzņēmumiem, kuri vēlas arī turpmāk sniegt pakalpojumus Eiropas Savienībā, ir jāreģistrē uzņēmējdarbība kādā no dalībvalstīm.

European union and British Union jack flags flying one next to each other. ©AdobeStock/Ink drop