Aprites ekonomikas pakete: jauni ES mērķi atkritumu pārstrādei  

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Jaunajā aprites ekonomikas paketē ES ir noteikti vērienīgi mērķi atkritumu pārstrādei un apglabāšanai poligonos. Uzziniet, kādi juridiski saistoši mērķi un kādos termiņos ir jāsasniedz.

Atkritumu efektīvāka apsaimniekošana ir pirmais solis ceļā uz aprites ekonomiku, kur lielākā daļa vai pat pilnīgi visi produkti un materiāli tiek pārstrādāti vai izmantoti atkārtoti. EP deputāti 2018. gada 18. aprīlī pieņēma aprites ekonomikas paketi, ar ko ir noteikti jauni juridiski saistoši mērķi un galīgie termiņi attiecībā uz atkritumu pārstrādi un poligonos apglabājamu atkritumu daudzuma samazināšanu. Lai aprites ekonomikas pakete varētu stāties spēkā, tā vēl būs jāapstiprina Padomei.

 

Viens no mērķiem, kas tajā noteikts, ir visai ES kopējs mērķis līdz 2025. gadam panākt, ka tiek pārstrādāti ne mazāk kā 55 % no sadzīves atkritumiem; turpmāk būs jāsasniedz vēl augstāks mērķis: līdz 2030. gadam jāpanāk 60 %, līdz 2035. gadam — 65 % īpatsvars. Turklāt ir paredzēts arī visai ES kopējs mērķis attiecībā uz izlietotā iepakojuma pārstrādi: līdz 2025. gadam ir jāpanāk, ka tiek pārstrādāti 65 % no izlietotā iepakojuma, bet līdz 2030. gadam — 70 %. Dažiem materiāliem ir noteikti atsevišķi mērķi:

 

 

Līdz 2025. gadam

Līdz 2030. gadam

Iepakojums kopā

65 %

70 %

Plastmasa

50 %

55 %

Koksne

25 %

30 %

Melnie metāli

70 %

80 %

Alumīnijs

50 %

60 %

Stikls

70 %

75 %

Papīrs un kartons

75 %

85 %

 

Poligonos 2035. gadā būtu jāapglabā ne vairāk kā 10 % no sadzīves atkritumiem.

 

Atkritumi nelabvēlīgi ietekmē vidi, klimatu, cilvēka veselību un ekonomiku, un, lai arī atkritumu apsaimniekošana ES pēdējās desmitgadēs ir ievērojami uzlabojusies, vairāk nekā ceturtā daļa no sadzīves atkritumiem joprojām tiek apglabāti poligonos un mazāk kā puse tiek pārstrādāta vai kompostēta. Dažādās dalībvalstīs situācija ir stipri atšķirīga.