Dzīvnieku labturība un aizsardzība 
Dzīvnieku aizsardzība no nežēlīgas izturēšanās un izmiršanas 

Sabiedrība 
 

ES nodrošina dzīvnieku labturību un veicina floras un faunas aizsardzību un saglabāšanu. ES īstenotie pasākumi apkopoti mūsu tematiskajā sadaļā.

Kopīgot šo lapu: 

Raksti 

       

Lai saglabātu apdraudētās sugas un cilvēku dzīvību, ES vēlas uzlabot un saglabāt biodaudzveidību kontinentā. Noskatieties video, lai uzzinātu, kā tas notiek.

Videomateriāli 

       
(Video ilgums:) 

Videomateriāli 

       
(Video ilgums:) 

Raksti 

Videomateriāli 

       
(Video ilgums:)